Tüketiciler kanunlarla korunuyor


Müşteriler için de kalite kişisel beklentilerini karşılayan üründür. Ancak gereksinimler müşteriden müşteriye ve üründen ürüne farklılık gösterdiğinden, bunu yöneten bir kanun bulunuyor. Bununla birlikte, tüketicileri ürünlerden ve hizmetlerden kaynaklanabilecek olası zararlardan korumak üzere bir dizi kanun ve yönetmelik vardır.

Bu temel tüketici hakları esasen şunlar için tasarlandı:

1. Sağlığınızın korunması: Tehlikeli maddeler nedeniyle yaralanma tehlikelerinin ve sağlık risklerinin ortadan kaldırılması gerekir.
2. Çevreye sorumlu bir şekilde davranılmasının sağlanması: Toksik maddelerin çevrede neden olduğu hasar önlenmelidir ve elektrik, gaz veya su gibi kaynakların korunması sağlanmalıdır.
3. Ekonomik çıkarlarınızın korunması: Bir üretici size reklamlarında pek çok şeyi vadedebilir, ancak ister garanti süreleri ister ürün özellikleri hakkındaki iddiaları olsun, bu vaatleri gerçeğe dönüştürmeleri de gerekir.