Společnost Tchibo Praha získala prestižní ocenění „Společnost přátelská rodině“. Toto ocenění uděluje již více než 10 let organizace Síť pro rodinu (sdružující mateřská centra v ČR), a to firmám, které systematicky vytvářejí příznivé podmínky pro rodiny a věnují se trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti v podobě ochrany životního prostředí a podpory komunity, tedy lidí kolem nás.

Vyhlášení soutěže proběhlo v rámci konference Sítě pro rodinu na konci listopadu v reprezentativních prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. Certifikát „Společnost přátelská rodině“ byl udělen třem firmám – Tchibo Praha, Nutricia a T-Mobile. Konferenci u příležitosti 25 let od vzniku prvního mateřského centra v České republice a 15. výročí založení Sítě pro rodinu zaštítila Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Certifikáty předávali členové odborné poroty Rostya Gordon-Smith a Dalibor Holý. „Do soutěže byly přihlášeny kvalitní projekty a je vidět, že úroveň soutěže se rok od roku zvyšuje. Stejně tak se zvyšuje i povědomí zaměstnanců o tom, co mohou požadovat od svých zaměstnavatelů,“ uvedla Rostya Gordon-Smith.

Kromě slaďování pracovního a rodinného života, které v Tchibo Praha patří k firemní strategii a má dlouhodobou podporu ze strany vedení, ocenila odborná porota také jednotnou strategii v oblasti CSR (společensky odpovědných aktivit). Porotu zaujal zejména projekt Green Office, který probíhal v pražské kanceláři společnosti, a dále pak manuální a expertní dobrovolnictví, jemuž se Tchibo strategicky a dlouhodobě věnuje.

V předešlých letech byla firma několikrát oceněna v soutěži TOP Odpovědná firma a také úspěšně prošla auditem zaměřeným na rodinu a zaměstnání pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Všechna tato ocenění jsou důkazem toho, že pro Tchibo je prorodinná politika a společenská odpovědnost přirozenou a nedílnou součástí firemní strategie a že firma se v těchto oblastech neustále rozvíjí.

Více o soutěži „Společnost přátelská rodině“ najdete na www.familyfriendly.cz.