Etická měřítka použitelná na obchodní činnosti společností zůstávají po léta úplně stejná. Mezinárodním společnostem naší velikosti je však stále více jasné, že na své zaměstnance na všech úrovních musí neustále apelovat, aby si tato měřítka uvědomovali. Abychom toho dosáhli, vypracovali jsme náš Kodex chování. Tato pravidla jsou pro nás důležitá, protože chceme, aby se zaměstnanci Tchibo všude na světě cítili být jimi vázáni, dodržovali etické postupy v podnikání, chovali se slušně a dodržovali zákony, a to bez výjimky. Je to předpoklad pro náš budoucí mezinárodní úspěch.

Dvanáct základních pravidel

Těchto 12 důležitých pravidel spolupráce, které obsahuje Kodex chování, se týká okruhu témat, která jsou obecně přijata jako norma a zároveň jsou specifická pro Tchibo. Kodex chování má být příručka a užitečný dokument s doporučeními pro naše zaměstnance pro jejich každodenní práci.

Oblasti, které řeší náš Kodex chování:

 1. Poctivá hospodářská soutěž

 2. Prevence korupce a poskytování neoprávněných výhod

 3. Bezpečnost a odpovědnost k životnímu prostředí

 4. Společenská odpovědnost

 5. Zákaz diskriminace

 6. Zákaz využití vnitřních informací

 7. Ochrana firemního majetku a obchodních tajemství společnosti

 8. Ochrana duševního vlastnictví

 9. Zamezení konfliktu zájmů – soukromé činnosti

 10. Pravdivé a kompletní účetnictví v souladu se zákonem

 11. Úsporné zacházení s podnikovými zdroji

 12. Zástupci podniku

 

Platnost našeho Kodexu chování  

Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance firmy Tchibo. Členové vedení společnosti jsou odpovědni za provádění Kodexu chování v celé společnosti a zajištění jeho dodržování všemi zaměstnanci ve všech oblastech činnosti.

Ombudsman pro všechny situace

Od roku 2007 umožňujeme našim zaměstnancům, aby se obraceli na ombudsmana mimo společnost, pokud mají podezření, že je porušován Kodex chování. Tato funkce nabízí našim zaměstnancům možnost se svěřit, a to 365 dnů v roce, 24 hodin denně, se svými obavami, poskytnout informace a vyslovit pochybnosti týkající se jejich vlastního chování i chování druhých. Pochopitelně, že naši zaměstnanci mohou sdělit své obavy i svým nadřízeným, podnikové radě nebo personalistům.

Sankce v případě porušení

Zavedli jsme Kodex chování proto, abychom v první řadě zabránili porušování pravidel chování. Přesto však eventuální porušení podléhají různým sankcím, v závislosti na stupni závažnosti – v krajních případech mohou taková porušení vést až k rozvázání pracovního poměru.