zahrnuje tvrdé i měkké dovednosti, které navzájem školí naši zaměstnanci. Jedná se o obecné i specializované programy, jako například training on the job pro zaměstnance v obchodech, koučování pro manažery, kurzy pro interní trenéry, řízení výkonu, odborné semináře od jednotlivých oddělení, systémy práce s interními systémy apod. Interní akademie je také rozvojovou oblastí a oblastí pro obohacení vlastní činnosti pro zaměstnance, kteří se chtějí nad rámec své běžné profese stát i interními lektory.