Tchibo Hűségprogram 2016 II. félév - Játékszabályzat


A Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.; adószám: 10581418-2-44 – a továbbiakban: Tchibo) által biztosított Tchibo Hűségprogram 2016 II. félév felhasználásával kapcsolatban.


1. Részvétel a Tchibo Hűségprogram 2016 II.-ben:
Hűségprogram pontgyűjtő kártyát kaphat minden 14. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy, amennyiben egyidejűleg minimum 3000 Ft értékben vásárol bármely magyarországi Tchibo üzletben. A Hűségprogramban való részvétel feltétele a jelen Játékszabályzat elfogadása. A Hűségprogram pontgyűjtő kártyához kizárólag a magyarországi Tchibo üzletekben lehet hozzájutni.
2. A Hűségprogram 2016 II. menete:
A Hűségprogram pontgyűjtő kártya birtokosa a kártya révén jogosult a „Tchibo Hűségprogram 2016 II.” programban való részvételre és a program során a későbbiekben a Tchibo által biztosított kedvezmények igénybe vételére.
A Tchibo fenntartja magának a jogot a kedvezményes ajánlatok időről-időre történő frissítésére, módosítására vagy törlésére.
A pontgyűjtő kártya beváltása során jóváírt kedvezmény készpénzre nem váltható, és Tchibo Ajándékutalvány vásárlására nem érvényes.
A pontgyűjtő kártya tulajdonosa a Tchibo üzletekben történt vásárlásai során minden elköltött 3000 Ft után 1 matricát kap, mely 1 pontnak felel meg.
A Hűségprogram keretében egyidejűleg egy, mindösszesen 4 különböző kedvezmény beváltására nyílik lehetőség, melyek mindegyike adott pontértékhez kötött. Adott pontmennyiség elérése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa szabadon választhat, hogy beváltja-e addig gyűjtött pontjait, vagy tovább gyűjti egy magasabb pontszámot igénylő kedvezmény beváltására. Beváltás esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa minden esetben csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult, ami az adott pontértékhez rendelt legmagasabb kedvezmény lehet.
5 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az 5+1 csomag Cafissimo kapszula kedvezményre, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. Az 5+1 csomag Cafissimo kapszula szabadon választható és kombinálható az üzletekben rendelkezésre álló, azonos árponton lévő kapszulacsomagokból. A kedvezménnyel egyidejűleg más kedvezmény nem vehető igénybe, egyéb árakcióval össze nem vonható.
10 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 10 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 10% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.
15 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 15 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 15% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.
20 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 20 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 20% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.
A kedvezményes ajánlatok mindegyike beváltható a pontgyűjtő kártya átadása ellenében, kizárólag a Tchibo üzleteiben, 2016. december 31-ig vagy a készlet erejéig.
A Hűségprogram által biztosított bármely kedvezményes ajánlat beváltása során a pontgyűjtő kártya tulajdonosa nem jogosult a vásárlás értékének megfelelő mennyiségű pontgyűjtő matricára, 3000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén sem.
Abban az esetben, ha a pontgyűjtő kártya tulajdonosa úgy dönt, hogy nem a Hűségprogram által biztosított ajánlatok egyikét, hanem más vásárlás végösszegi kedvezményt vesz igénybe, a vásárlás során jogosult 3000 Ft-onként újabb pontgyűjtő matricára.
Az összegyűjtött pontok beváltása után a pontok gyűjtése a következő vásárlás alkalmával újrakezdhető, amennyiben a vásárlás végösszege meghaladja a 3000 Ft-ot.
A vásárló a Tchibo Hűségprogram 2016 II. időtartama alatt korlátlanul annyiszor válthat be pontgyűjtő kártyát, ahányszor összegyűjtötte a számára megfelelő kedvezményhez szükséges pontot. A beváltás után szabadon új Hűségprogram pontgyűjtő kártya igényelhető.
A pontbeváltás során a Tchibo a kedvezményt érvényesítő személy személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen pontbeváltásért való felelősségét kizárja. A pontbeváltást, valamint Hűségprogram pontgyűjtő kártya, illetve matrica kiadását akadályozó műszaki hiba vagy hiány esetén a Tchibo ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról illetve a hiány pótlásáról. Az eltépett, vagy más módon sérült Hűségprogram pontgyűjtő kártyán a Tchibo jogosult a pontok beváltását megtagadni.
Pontkiadással kapcsolatos utólagos reklamációra a Tchibo üzletekben nincs lehetőség.
3. Eljárás a Hűségprogram pontgyűjtő kártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén:
A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor ingyenesen új Hűségprogram pontgyűjtő kártyát igényelhet bármely magyarországi Tchibo üzletben, ám ebben az esetben a Tchibonak a korábbi kártyán lévő pontokat nem áll módjában pótolni.
4. A Tchibo Hűségprogram 2016 II. időtartama, megszűnése:
A Tchibo Hűségprogram 2016. július 1-től 2016. december 31-ig tart. Ezen időtartamon belül a Tchibo 2016. december 31-ig bocsájt ki üzleteiben „Hűségprogram 2016 II.” pontgyűjtő kártyákat és matricákat. A Hűségprogram pontgyűjtő kártyán összegyűjtött pontok 2016. december 31-ig válthatóak be bármely magyarországi Tchibo üzletben.
A Tchibo bármikor jogosult a jelen Hűségprogram indoklás nélküli felmondására. Ebben az esetben a Hűségprogram pontgyűjtő kártyára addig kiadott pontok a felmondás közlését követő 45 napon belül használhatók fel, illetőleg vehetők igénybe. A felmondásról és a Hűségprogram befejezéséről előzetesen 15 nappal a www.tchibo.com/hu honlapon, valamint a Tchibo üzleteiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Hűségprogramban résztvevőket. A Hűségprogram befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban Hűségprogram pontgyűjtő kártya nem igényelhető, a pontgyűjtő kártyán a kártyabirtokosok által addig gyűjtött pontok a Hűségprogramnak a hirdetményekben meghatározott befejezési időpontját követő 30 napon belül válthatók be.
5. A Játékszabályzat módosítása:
A Tchibo jogosult a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Tchibo előzetesen a www.tchibo.com/hu honlapon, valamint a Tchibo üzleteiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Hűségprogram pontgyűjtő kártya birtokosokat a Játékszabályzat módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Játékszabályzat módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Játékszabályzat elérhetőségét.
Budaörs, 2016. június

Tchibo Hűségprogram 2016 I. félév - Játékszabályzat

A Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.; adószám: 10581418-2-44 – a továbbiakban: Tchibo) által biztosított Tchibo Hűségprogram 2016 I. félév felhasználásával kapcsolatban.

1. Részvétel a Tchibo Hűségprogram 2016 I.-ben:

Hűségprogram pontgyűjtő kártyát kaphat minden 14. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy, amennyiben egyidejűleg minimum 3000 Ft értékben vásárol bármely magyarországi Tchibo üzletben. A Hűségprogramban való részvétel feltétele a jelen Játékszabályzat elfogadása. A Hűségprogram pontgyűjtő kártyához kizárólag a magyarországi Tchibo üzletekben lehet hozzájutni.

2. A Hűségprogram 2016 I. menete:

A Hűségprogram pontgyűjtő kártya birtokosa a kártya révén jogosult a „Tchibo Hűségprogram 2016 I.” programban való részvételre és a program során a későbbiekben a Tchibo által biztosított kedvezmények igénybe vételére. 

A Tchibo fenntartja magának a jogot a kedvezményes ajánlatok időről-időre történő frissítésére, módosítására vagy törlésére.

A pontgyűjtő kártya beváltása során jóváírt kedvezmény készpénzre nem váltható, és Tchibo Ajándékutalvány vásárlására nem érvényes.

A pontgyűjtő kártya tulajdonosa a Tchibo üzletekben történt vásárlásai során minden elköltött 3000 Ft után 1 matricát kap, mely 1 pontnak felel meg.

A Hűségprogram keretében egyidejűleg egy, mindösszesen 4 különböző kedvezmény beváltására nyílik lehetőség, melyek mindegyike adott pontértékhez kötött. Adott pontmennyiség elérése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa szabadon választhat, hogy beváltja-e addig gyűjtött pontjait, vagy tovább gyűjti egy magasabb pontszámot igénylő kedvezmény beváltására. Beváltás esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa minden esetben csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult, ami az adott pontértékhez rendelt legmagasabb kedvezmény lehet.

5 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az 5+1 csomag Cafissimo kapszula kedvezményre, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. Az 5+1 csomag Cafissimo kapszula szabadon választható és kombinálható az üzletekben rendelkezésre álló, azonos árponton lévő kapszulacsomagokból. A kedvezménnyel egyidejűleg más kedvezmény nem vehető igénybe, egyéb árakcióval össze nem vonható.

10 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 10 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 10% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.

15 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 15 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 15% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.

20 pont összegyűjtése esetén a pontgyűjtő kártya tulajdonosa jogosulttá válik az egyszeri, 20 %-os vásárlás-végösszegi kedvezmény beváltására, melyet a pontgyűjtő kártya átadásával egyidejűleg vehet igénybe. A 20% vásárlás-végösszegi kedvezmény a teljes vásárlásra érvényes, nem vonatkozik azonban Ajándékutalvány vásárlására. A kedvezmény beváltásával egyidejűleg az adott tranzakcióban más kedvezmény nem vehető igénybe, a kedvezmény árakciós termékekre nem vonatkozik.

A kedvezményes ajánlatok mindegyike beváltható a pontgyűjtő kártya átadása ellenében, kizárólag a Tchibo üzleteiben, 2016. június 30-ig vagy a készlet erejéig.

A Hűségprogram által biztosított bármely kedvezményes ajánlat beváltása során a pontgyűjtő kártya tulajdonosa nem jogosult a vásárlás értékének megfelelő mennyiségű pontgyűjtő matricára, 3000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén sem.

Abban az esetben, ha a pontgyűjtő kártya tulajdonosa úgy dönt, hogy nem a Hűségprogram által biztosított ajánlatok egyikét, hanem más vásárlás végösszegi kedvezményt vesz igénybe, a vásárlás során jogosult 3000 Ft-onként újabb pontgyűjtő matricára.

Az összegyűjtött pontok beváltása után a pontok gyűjtése a következő vásárlás alkalmával újrakezdhető, amennyiben a vásárlás végösszege meghaladja a 3000 Ft-ot.

A vásárló a Tchibo Hűségprogram 2016 I. időtartama alatt korlátlanul annyiszor válthat be pontgyűjtő kártyát, ahányszor összegyűjtötte a számára megfelelő kedvezményhez szükséges pontot. A beváltás után szabadon új Hűségprogram pontgyűjtő kártya igényelhető.

A pontbeváltás során a Tchibo a kedvezményt érvényesítő személy személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen pontbeváltásért való felelősségét kizárja. A pontbeváltást, valamint Hűségprogram pontgyűjtő kártya, illetve matrica kiadását akadályozó műszaki hiba vagy hiány esetén a Tchibo ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról illetve a hiány pótlásáról. Az eltépett, vagy más módon sérült Hűségprogram pontgyűjtő kártyán a Tchibo jogosult a pontok beváltását megtagadni.

Pontkiadással kapcsolatos utólagos reklamációra a Tchibo üzletekben nincs lehetőség.

3. Eljárás a Hűségprogram pontgyűjtő kártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén:

A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor ingyenesen új Hűségprogram pontgyűjtő kártyát igényelhet bármely magyarországi Tchibo üzletben, ám ebben az esetben a Tchibonak a korábbi kártyán lévő pontokat nem áll módjában pótolni.

4. A Tchibo Hűségprogram 2016 I. időtartama, megszűnése:

A Tchibo Hűségprogram 2016 január 2-től 2016 június 30-ig tart. Ezen időtartamon belül a Tchibo 2016 június 30-ig bocsájt ki üzleteiben „Hűségprogram 2016 I.” pontgyűjtő kártyákat és matricákat. A Hűségprogram pontgyűjtő kártyán összegyűjtött pontok 2016 június 30-ig válthatóak be bármely magyarországi Tchibo üzletben.

A Tchibo bármikor jogosult a jelen Hűségprogram indoklás nélküli felmondására. Ebben az esetben a Hűségprogram pontgyűjtő kártyára addig kiadott pontok a felmondás közlését követő 45 napon belül használhatók fel, illetőleg vehetők igénybe. A felmondásról és a Hűségprogram befejezéséről előzetesen 15 nappal a www.tchibo.com/hu honlapon, valamint a Tchibo üzleteiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Hűségprogramban résztvevőket. A Hűségprogram befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban Hűségprogram pontgyűjtő kártya nem igényelhető, a pontgyűjtő kártyán a kártyabirtokosok által addig gyűjtött pontok a Hűségprogramnak a hirdetményekben meghatározott befejezési időpontját követő 30 napon belül válthatók be.

5. A Játékszabályzat módosítása:

A Tchibo jogosult a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Tchibo előzetesen a www.tchibo.com/hu honlapon, valamint a Tchibo üzleteiben a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Hűségprogram pontgyűjtő kártya birtokosokat a Játékszabályzat módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Játékszabályzat módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Játékszabályzat elérhetőségét.

 

 

Budaörs, 2015. december