Vzhledem k tomu, že naše podnikání je hodně specifické (týdenní kolekce, různé prodejní kanály a kategorie zboží), tak naši zaměstnanci mají příležitost se toho hodně naučit a bohatě rozvíjet své znalosti a dovednosti jak v oblasti maloobchodu, tak rychloobrátkového zboží. Zároveň dbáme na hlubokou odbornost v oblasti kávy.

Našim zaměstnancům se věnujeme od prvního dne, kdy každý má připravený adaptační plán, protože si uvědomujeme, že kvalitní adaptace je klíčová pro budoucí spokojenost našich zaměstnanců. Všichni naši zaměstnanci se účastní vstupního školení, které je realizováno formou dobrodružné cesty, a kávové akademie I., kde se naučí vše od keře až po dokonalé espresso. Zároveň se každý nový zaměstnanec účastní zaškolení v tréninkovém obchodě, aby věděl, jak to na obchodech chodí a co práce tam obnáší. Toto poznávají i kolegové z centrály či terénu.

Naši kolegové a kolegyně v obchodech se dále zdokonalují v těchto oblastech:

Prodejní dovednosti – školení, které vás připraví na to, jak se stát z prodejce úspěšným obchodníkem pomocí prodejních dovedností.

Znalosti produktu – u nás je „každý týden nový svět“, a proto je fajn znát jednotlivé materiály, jejich vlastnosti a výhody.

Prodej přes přínos – díky tomuto školení se stanete expertem v prodeji, který umí pomoci zákazníkovi správně vybrat a nakoupit.

Kávová akademie II. – na tomto školení ochutnáte různé druhy našich káv, které prodáváme na prodejnách. Každý expert přeci musí ochutnat to, co prodává.

Dále máme interní trénery, kteří neustále navštěvují jednotlivé obchody a probíhá tzv. On the Job trénink, tedy školení v praxi nebo workshop, kdy se jedná o týmové setkání.

A jak to probíhá na centrále?

Na naší centrále máme pouze kolem 100 zaměstnanců. Díky tomu máme možnost diskutovat s každým rozvojové potřeby individuálně a v rámci procesu ročního hodnocení si každý zaměstnanec ve spolupráci se svým manažerem nastaví rozvojový plán na další období, který mu je ušitý přesně na míru. Jednou z našich hodnot je „vysoký výkon, který baví“, proto zajišťujeme našim zaměstnancům takový rozvoj, který je v tom maximálně podpoří.

K naplnění rozvojových potřeb našich zaměstnanců nabízíme širokou škálu nástrojů:

Externí rozvoj – naši zaměstnanci se mohou účastnit školení, workshopů, konferencí, on-line kurzů Seduo.cz a mají přístup do on-line knihovny FranklinCovey dle svého výběru, pokud je to v souladu s jejich rozvojovými plány. Dále nabízíme našim zaměstnancům možnost využít externí kouče a mentory v rámci programu mezifiremního mentoringu Together2Grow.

Interní rozvoj – hodně sdílíme zkušenosti mezi sebou, protože věříme, že naši zaměstnanci si vzájemně dokáží nabídnout spoustu znalostí a dovedností. Navzájem se školíme, stínujeme a poskytujeme si interní mentoring.

Mezinárodní rozvoj – zaměstnanci mají možnost využít leadership programy, mentoring, stínování, sdílení zkušeností a účast na mezinárodních projektech v rámci Tchibo International.

Mezinárodní rotace - všichni zaměstnanci v rámci ročního hodnoticího procesu definují svoji mobilitu a mohou specifikovat svůj zájem o dlouhodobé nebo krátkodobé rotace do jiných zemí, ve kterých Tchibo působí.

Výuka jazyků – všichni zaměstnanci, kteří potřebují znalost jazyků pro výkon své práce, mají nárok na individuální výuku angličtiny nebo němčiny