Odpovídá

Tchibo GmbH
Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 40 63 87 - 0
Überseering 18
22297 Hamburg

Obchodní rejstřík, Amtsgericht Hamburg HRB 43618
DIČ: 811164447

Představenstvo:

Dr. Philipp Andrée
Ulf Brettschneider
Dr. Jens Köppen

Předseda Představenstva:

Werner Weber

Mluvčí koncernu:

Arnd Liedtke

Autorská práva:

Všechna práva vyhrazena. Obsah a struktura webových stránek Tchibo podléhají ochraně dle autorských práv i dalších zákonů o ochraně.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na webových stránkách Tchibo chráněny dle práva o ochraně značek. To platí zvláště pro obchodní značky Tchibo, firemní loga a emblémy. Není dovoleno měnit obsah těchto stránek.

Obrazová dokumentace:

iStockPhoto

Ochrana dat:

Na našich webových stránkách můžete být požádáni o zadání osobních dat. Data pouze uložíme a zpracujeme je, pokud je to nutné pro individuální péči o vás nebo pro zaslání vámi požadovaných informací. Tchibo GmbH ujišťuje, že s vašimi údaji bude zacházeno jako s důvěrnými podle platných právních ustanovení o ochraně dat.

Vyloučení záruky:

Ačkoli Tchibo stále dbá o antivirovou ochranu svých webových stránek, nemůže zaručit, že k zavirování přesto nedojde. Uživateli se proto doporučuje, aby se sám před stahováním softwaru, dokumentace a informací přiměřeně zabezpečil bezpečnostními nástroji a skenerem virů. Obdobě musí uživatel tyto bezpečnostní nástroje a skenery použít, aby nezavlekl viry na webové stránky Tchibo.

Vyloučení ručení za výrobek:

Na webových stránkách se nacházejí odkazy na jiné webové stránky dalších dodavatelů. Tchibo GmbH neručí za případný nezákonný obsah nebo jiná porušení práv na webových stránkách cizích dodavatelů.

Upozornění:

Všude, kde jsme použili pro označení osob pouze mužský rod, děje se tak pouze z důvodů pohodlí při čtení. Vždy jsou míněna obě pohlaví.

Péče o aplikaci:

www.qsc.de