Nabídka se řídí poptávkou – a tato nabídka, tedy prodávané výrobky a posky­tované služby, by měla být pro zákazníky dosaži­telná snadno a rychle. Právě tak, jako je tomu v případě firmy Tchibo. Od jejího založení v roce 1949 je tento princip jednou z hlavních vůdčích myšlenek našeho podniku.

Nebyla to koneckonců náhoda, že se Max Herz a Carl Tchilling-Hiryan rozhodli prodávat své zboží poštou. Zásilkový prodej byl pro zákazníky pohodl­nější, rychlejší a prakti­čtější. Brzy bylo jasné, že všechny možnosti nejsou ještě zdaleka vyčerpány. V násle­du­jících více než šedesáti letech firma Tchibo nejen že někol­i­ka­ná­sobně rozšířila svoji nabídku – jak na úseku potravin, tak na úseku spotře­bního zboží; ale i systém odbytu zboží byl podepřen různými inovacemi a je od té doby až dodnes velmi úspěšný.

V České republice dnes Tchibo nabízí spotřební zboží několika způsoby: ve vlastním internetovém obchodě www.tchibo.cz, prostřednictvím značkových prodejních míst ve vybraných prodejnách obchodních řetězců po celé ČR, a také ve více než třiceti vlastních obchodech Tchibo. Ochody Tchibo, umístěné především ve velkých nákupních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Jihlavě, Olomouci, Liberci, Pardubicích, Hradci Králové, Opavě, Ústí nad Labem a Karlových Varech jsou navíc spojeny s kávovým barem s posezením a jsou atraktivním místem, kde si mohou zákazníci nakoupit vedle spotřebního zboží také široký sortiment kávy a specialit. Prodejní síť se průběžně rozšiřuje.