Za obsah webových stránok zodpovedá:

Tchibo GmbH
Corporate Communications

Tel.: +49 (0) 40 63 87 - 0
Überseering 18
22297 Hamburg

Obchodný register, Amtsgericht Hamburg HRB 43618
DIČ: 811164447

Predstavenstvo:

Dr. Philipp Andrée
Ulf Brettschneider
Dr. Jens Köppen

Predseda predstavenstva:

Werner Weber

Hovorca koncernu:

Arnd Liedtke

Autorské práva:

Všetky práva vyhradené. Obsah a štruktúra webových stránok Tchibo podliehajú ochrane podľa autorských práv aj ďalších zákonov o ochrane.
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky obchodné značky na webových stránkach Tchibo chránené podľa práva o ochrane značiek. To platí obzvlášť pre obchodné značky Tchibo, firemné logá a emblémy. Nie je dovolené meniť obsah týchto stránok.

Obrazová dokumentácia:

iStockPhoto

Ochrana dát:

Na našich webových stránkach môžete byť požiadaní o zadanie osobných dát. Dáta iba uložíme a spracujeme ich, ak je to nutné, pre individuálnu starostlivosť o vás alebo pre zaslanie vami požadovaných informácií. Tchibo GmbH uisťuje, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať ako s dôvernými podľa platných právnych ustanovení o ochrane dát.

Vylúčenie záruky:

I keď Tchibo stále dbá o antivírusovú ochranu svojich webových stránok, nemôže zaručiť, že k zavíreniu napriek tomu nedôjde. Užívateľovi sa preto odporúča, aby sa sám pred preberaním softvéru, dokumentácie a informácií primerane zabezpečil bezpečnostnými nástrojmi a skenerom vírusov. Obdobne musí užívateľ tieto bezpečnostné nástroje a skenery použiť, aby nepreniesol vírusy na webové stránky Tchibo.

Vylúčenie zodpovednosti za obsah:

Na webových stránkach sa nachádzajú odkazy na iné webové stránky ďalších dodávateľov. Tchibo GmbH neručí za prípadný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na webových stránkach cudzích dodávateľov.

Upozornenie:

Všade, kde sme použili na označenie osôb iba mužský rod, tak robíme výlučne s ohľadom na pohodlnosť pri čítaní textu. Vždy sú mienené obe pohlavia.

Starostlivosť o aplikáciu:

www.qsc.de