Milujeme kávu. A našim zákazníkům ji ve skvělé kvalitě dodáváme již přes 60 let. Abychom mohli dostát tomuto standardu i v budoucnu, zaměřujeme se na víc než jen na její vůni a chuť. Angažujeme se v aktivní ochraně životního prostředí a životních podmínek farmářů a jejich rodin v rovníkovém „kávovém pásu“.

Kvalifikace pěstitelů kávy

Na cestě ke 100% udržitelnému podnikání je naším střednědobým cílem dodávat pouze kávu vypěstovanou v souladu s ekologickými, společenskými a ekonomickými standardy, a zajistit tak farmářům trvalé živobytí. Pro nás je to jediná cesta, která zaručí dostatek kvalitní kávy i ve vzdálenější budoucnosti.

Výzvy, kterým čelí kávové odvětví, však nelze vyřešit pouze certifikováním farem. Proto spolupracujeme s přírodovědci, školiteli, exportéry a obchodníky, standardizačními, vládními i nevládními organizacemi, abychom prostřednictvím programu Tchibo Joint Forces!® podpořili podnikání drobných pěstitelů a zvýšili jejich výnosy. Chceme, aby farmáři vnímali pěstování kávy jako zajímavý zdroj obživy, kterému se chtějí věnovat, a aby si rozšiřovali znalost udržitelných pěstebních metod a přijali je za své, a mohli se tak v podnikání s kávou udržet jako naši partneři.

Spolupráce se standardizačními organizacemi 

Spolupracujeme se všemi mezinárodně uznávanými standardizačními organizacemi. V současné době to je Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified a organizace stojící za značkou Bio podle legislativy EU. Hlásíme se k základním standardům kodexu chování asociace 4C, v jejichž rámci sdružujeme pěstitele a zvyšujeme jejich povědomí o výhodách udržitelného pěstování kávy.  

Ochrana životního prostředí

Káva je vzácná plodina. Úrodná půda, čistá voda a vhodné klimatické podmínky rozhodují o tom, zda káva bude kvalitní a zda jí bude dostatek. Farmářům však často chybí znalost pěstebních metod ohleduplných k životnímu prostředí. Proto jsme se stali spoluzakladateli iniciativy Coffee & Climate, která věnuje pozornost změnám klimatu a pomáhá pěstitelům kávy přizpůsobit se dopadu změn na místní klima. 

Vzdělávací projekty v zemích původu

Pěstitelé kávy a jejich rodiny často čelí tíživým sociálním podmínkám. Ve snaze zlepšit tyto podmínky spolupracuje Tchibo od roku 2011 s vybranými partnery na projektech v Guatemale.

Od roku 2015 jsme partnerem organizace Save the Children, která je největší světovou organizací zabývající se právy dětí. Společně podporujeme děti a mládež v Tanzánii, kde je přichystána řada praktických a vzdělávacích mimoškolních aktivit, které mají připravit 3 tisíce dětí školního věku na úspěšný přechod do pracovního života.

Bližší informace obsahuje naše Zpráva o trvalé udržitelnosti za rok 2015.

 

Fakta a čísla

• V roce 2016 bylo více než 40 % kávy v naší nabídce vypěstováno udržitelným způsobem.

• Přibližně 30 tisíc pěstitelů kávy se v rámci našeho kvalifikačního programu Tchibo Joint Forces!® zúčastnilo vzdělávacích kurzů ve Střední a Jižní Americe, východní Africe a Asii.

• Od roku 2009 používáme při přípravě kávových specialit na kávových barech Tchibo pouze kávu vypěstovanou udržitelným způsobem. Od roku 2012 jsou všechny prémiové produkty – odrůdy Tchibo Privat Kaffee a káva pro kapsle Tchibo Cafissimo – certifikované.

• Dvanáct školek v regionech Huehuetenango a Chiquimula v Guatemale poskytlo péči již více než 2 tisícům dětí.