Německé ocenění za udržitelnost za rok 2016

Společnost Tchibo byla vyhlášena nejvíce udržitelnou německou společností v kategorii velkých podniků,  a to díky tomu, že jde příkladem a dobrovolně přijala závazek v odvětví spotřebního zboží. Toto ocenění je udělováno jednou ročně německou nadací Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ve spolupráci s německou spolkovou vládou, předními sdruženími obcí, podniky, organizacemi občanské společnosti a výzkumnými institucemi.


Tchibo Praha patří mezi šest nejodpovědnějších firem v ČR

Při galavečeru TOP Odpovědná firma 2015, dvanáctém ročníku národní soutěže udržitelného podnikání, se Tchibo Praha umístilo mezi šest nejodpovědnějších velkých firem v České republice a získalo zlatý certifikát TOP odpovědné firmy. Jde o hlavní cenu soutěže udělovanou v kategorii „Velká firma“ společnostem, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR – environmentální, sociální i ekonomické.

Plný certifikát programu „Audit rodina & zaměstnání“

Tchibo patří k zaměstnavatelům s přátelským přístupem ke slaďování pracovního a osobního života, včetně rodin s dětmi. Certifikát, vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, byl v únoru 2014 společnosti Tchibo Praha propůjčen na tři roky za úspěšné zavedení nových opatření pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky.

Ekologické ocenění B.A.U.M. za rok 2014

Společnost Tchibo obdržela ekologické ocenění B.A.U.M. za rok 2014 v kategorii velkých podniků za to, že se ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost staly klíčovými součástmi její obchodní strategie.

Cena německé spolkové vlády za společenskou odpovědnost 2013

Spolková vláda vyznamenala společnost Tchibo cenou za společenskou odpovědnost za její příkladné a odpovědné podnikání. Toto vyznamenání bylo poprvé uděleno 24. dubna 2013. Tchibo bylo oceněno za to, „že své podnikání komplexně směřuje k trvalé udržitelnosti a sociální odpovědnosti a přitom se snaží obsáhnout celý hodnotový řetězec.“ www.csr-preis-bund.de.


Evropská cena za společenskou odpovědnost 2013 

Evropskou cenou za společenskou odpovědnost, která byla udělována poprvé, vyznamenala Evropská komise 25. června 2013 v Bruselu i Tchibo. Toto evropské ocenění se zakládá na německé ceně za společenskou odpovědnost, kterou bylo Tchibo vyznamenáno v kategorii „Velké podniky“ na konci dubna 2013 za své snahy o příkladné a odpovědné podnikání.


Cena za trvalou udržitelnost v oblasti logistiky 2013

Od využívání surovinových zdrojů přes výrobu produktů až po jejich prodej: Tchibo sleduje strategicky ukotvenou koncepci trvalé udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. Za toto angažmá bylo Tchibo v březnu 2013 vyznamenáno Cenou za trvalou udržitelnost v oblasti logistiky, kterou uděluje Spolkové sdružení pro logistiku (Bundesvereinigung Logistik, BVL). 

TOP odpovědná firma ČR – Pracoviště budoucnosti

Tuto prestižní cenu uděluje v České republice platforma Byznys pro společnost. Tchibo Praha ji získalo za inovativní projekty zaměřené na péči o lidské zdroje a podporu spokojenosti a rozvoje zaměstnanců v kontextu společensky odpovědného chování firmy. Organizujeme různé akce na podporu týmového ducha či programy péče o zdraví a unikátním způsobem propojujeme běžné zaměstnanecké aktivity s aspekty odpovědnosti – snažíme se zprostředkovat osobní prožitek, který si lidé odnesou i do svého soukromého života.

Zlatá medaile za informování o trvalé udržitelnosti v maloobchodech 2013

Toto vyznamenání je udělováno sdružením Verbraucher Initiative ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a  Spolkovým úřadem pro životní prostřední. Podle hodnocení patříme k těm německým maloobchodníkům, kteří své zákazníky důsledně a hodnověrně informují o aktivitách týkajících se trvalé udržitelnosti.

Cena za podnikatelskou etiku 2012

V listopadu 2012 byla společnost Tchibo GmbH vyznamenána „Cenou za podnikatelskou etiku 2012“. Toto ocenění uděluje Německá síť hospodářské etiky (Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik, DNWE) od roku 2000 iniciativám za praktická opatření v oblasti podnikatelské etiky. Podle DNWE získává Tchibo toto vyznamenání za „příkladné snahy na cestě ke 100% trvale udržitelnému podnikání v oblasti obchodu s kávou i nepotravinovým zbožím.