Každý týden překvapujeme naše zákazníky novou kolekcí výrobků na určité téma. Při výrobě našeho spotřebního zboží nemáme na zřeteli jen jeho vysokou kvalitu, ale také usilujeme o dodržování společenských a environmentálních norem v celém dodavatelském řetězci – od výchozí suroviny až po hotový výrobek.

Sociální a environmentální odpovědnost

Jsme přesvědčeni, že úspěch v podnikání nemá být dosahován na úkor lidí a přírody. Proto neustále zlepšujeme pracovní podmínky v továrnách, kde se zboží pro Tchibo vyrábí. Základem všech našich obchodních vztahů s výrobci je Kodex společenského chování (Social Code of Conduct, SCoC), který je také nedílnou součástí všech obchodních smluv od roku 2006. V roce 2011 jsme Kodex rozšířili, aby zahrnoval rovněž environmentální otázky, jako je energetická účinnost.

Kvalifikace dodavatelů

Našim dodavatelům poskytujeme v rámci programu WE (Worldwide Enhancement of Social Quality) podporu při zavádění požadavků a norem směřujících k trvalému zlepšení pracovních podmínek v továrnách, a to již od roku 2007. Tento program propojuje manažery a zaměstnance továren s našimi nákupčími, aby společně vytvářeli a implementovali akční plány vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek ve výrobních závodech. Doposud se do programu zapojilo nebo jej již úspěšně absolvovalo 323 výrobců.


Aktivity v oblasti protipožární ochrany

V reakci na nedostatečnou protipožární ochranu v Bangladéši bylo Tchibo druhou společností na světě, jež podepsala dohodu o protipožární ochraně a bezpečnosti staveb, kterou v roce 2012 iniciovaly přední odborové a nevládní organizace. K dohodě se od května 2013 připojilo zhruba 150 mezinárodních textilních firem.  

Závazek detox

Organizace Greenpeace zabývající se ochranou životního prostředí spustila v roce 2011 kampaň s názvem Detox, která má upozornit na používání nebezpečných chemických látek při výrobě textilních výrobků. V říjnu 2014 jsme se přidali k mnoha dalším mezinárodním obchodním firmám a podepsali jsme a zveřejnili náš závazek Detox, ve kterém jsme se zavázali do roku 2020 přestat používat nebezpečné chemické látky při výrobě textilních výrobků.


Dřevo a bavlna z udržitelných zdrojů

Textil, zahradní židle a stoly – mnohé naše zboží je vyrobeno z bavlny nebo ze dřeva. Produkty, které nabízíme, musí vyhovět široké škále požadavků; musí být řemeslně dobře vypracované, módní a odolné. Pro naše zákazníky však kvalita znamená také odpovědné získávání surových materiálů.

Náš zahradní nábytek z tvrdého tropického a boreálního dřeva je vyroben výhradně ze dřeva s certifikací FSC® z odpovědně obhospodařovaných lesů.

Naším cílem je neustále zvyšovat podíl odpovědně pěstované bavlny používané pro výrobu našich textilních výrobků; v roce 2016 činil podíl odpovědně pěstované bavlny v textiliích z bavlny nebo s příměsí bavlny více než 80 %. Proto spolupracujeme s partnery, jejichž cílem je celosvětově dosáhnout přechodu od konvenčního k odpovědnému pěstování bavlny.

Vzdělávací projekty v zemích původu

Velká část našeho textilního zboží je vyrobena z bavlny afrického původu nebo má její příměs. Proto jsme členem iniciativy Cotton made in Africa (CmiA) a podporujeme africké malopěstitele jak nákupem jejich bavlny, tak sponzorováním vzdělávacích projektů v Beninu a Zambii.

Bližší informace obsahuje naše Zpráva o trvalé udržitelnosti za rok 2015.

 

Fakta a čísla

V roce 2016 bylo více než 80 % námi prodaných textilií vyrobeno z biobavlny, což je dvojnásobek v porovnání s rokem 2012. Na základě toho byla společnost Tchibo ve „Zprávě o trhu s biobavlnou“ (Organic Cotton Market Report) zařazena na celosvětově čtvrté místo v rámci firmem, které dosahují nejrychlejšího přechodu od běžné bavlny k biobavlně.

• V roce 2014 si společnost Tchibo nechala provést biotextilní certifikaci GOTS a v roce 2015 poprvé nabídla textilní výrobky s certifikací GOTS.

• Přibližně 40 % našich výrobků ze dřeva a papíru získalo certifikaci podle nejpřísnějších standardů organizace FSC® (Forest Stewardship Council®).

• V rámci projektu Cotton made in Africa (CmiA) jsme v západoafrickém Beninu od roku 2010 přispěli k otevření pěti nových škol a darovali 10 000 učebnic a 30 000 školních uniforem. Podíl dětí zapsaných do školy se zvýšil o 8,2 % na 80 %.