Osemdesiate roky – doba supermarketov. Keď sa v prvých rokoch tohto desaťročia začalo objavovať stále viac týchto veľkopredajní a ich podiel na trhu neustále stúpal, bolo Tchibo medzi tými firmami, ktoré nový trend ihneď využili. Výsledkom bol prudký rast s výrazne rozšíreným odbytom realizovaným prostredníctvom predajných kútikov Tchibo v rámci obchodov s potravinami.

Aj na Slovensku začalo Tchibo využívať tento systém predaja a v roku 2020 začalo spoluprácu s významnými obchodnými partnermi na slovenskom trhu, aby spoločne začali prevádzkovať značkové predajné kútiky Tchibo.

Každý predajný kútik Tchibo sa verejnosti predstavuje tým istým spôsobom – a predsa vždy inak: jeho konečná podoba je v každom obchode najprv prejednaná s príslušným obchodným oddelením, potom podľa konkrétnej povahy toho ktorého obchodu analyzovaná, naplánovaná a realizovaná. Na dosiahnutie najvyššej možnej rentability predajnej plochy, ktorú máme k dispozícii, vychádza Tchibo svojim partnerom v ústrety neustálym prispôsobovaním štruktúry ponúkaného sortimentu.

Zoznam predajných miest môžete nájsť na www.tchibo.sk.