Viac ako 40 rokov od svojho založenia urobila spoločnosť Tchibo rozhodujúci krok a prekročila hranicu - a to v pravom slova zmysle. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa tak z národnej firmy stáva medzinárodne úspešná obchodná spoločnosť. Vďaka vynikajúcej kvalite posky­to­vaných služieb a rozho­dnému postupu pri rozši­rovaní do krajín strednej a východnej Európy zaujalo Tchibo za niekoľko málo rokov miesto na špičke európskych predajcov kávy. Okrem svojej medzinárodnej prítomnosti prostredníctvom dcérskych spoločností, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Rakúsku a Švajčiarsku, je Tchibo medzinárodne činné aj formou exportných aktivít.

Isté však je, že rozši­rovanie obchodnej činnosti v medzinárodnom meradle ešte zďaleka nie je uzatvorené. Najväčšou výzvou tu však nie je len expanzia, ale úloha vytvárať ponuku tovaru Tchibo v každej krajine tak, aby vyhovovala potrebám miestnych zákazníkov, teda ľuďom v Prahe, na Balatone alebo v Berne. Podľa toho musíme svoj známy „svet Tchibo“ podmienkam v tej či onej krajine indivi­duálne prispôsobovať.

V skutoč­nosti totiž nie je svet žiadna „globálna dedina“, ale miesto, kde žije mnoho rôznych ľudí – obyvateľov veľkého počtu rôznych krajín s vlastnými jedinečnými zvykmi, návykmi a tradíciami. S milými a svojráznymi zvykmi a návykmi. Našou zásadou je oboznámiť sa s touto rôzno­ro­dosťou a osobi­tosťou vždy priamo na mieste.