Kuchyňské, zahradní, sportovní potřeby, potřeby pro volný čas, móda, šperky a nekonečně mnoho jiných druhů zboží – každý týden nabízí Tchibo svým zákazníkům kvalitní výrobky z kategorie spotře­bního zboží. Už pro tématickou šířku tohoto sorti­mentu a množství nabízených výrobků je zde – v průběhu celého obcho­dního roku – pro každého něco.

Nabídka zboží, která je každý týden nová, se řídí principem, jenž je stejně jedno­duchý jako směro­datný: jednotné téma, spojující všechny nabízené výrobky. Vzájemná spolu­práce přísl­u­šných produ­ktových manažerů, vyhle­davačů aktuálních trendů a ústavů průzkumu trhu umožňuje analýzu dlouho­dobých vývojových trendů spole­č­nosti i tržního chování zákazníků.

Výsledek této činnosti je často překvapivě jedno­značný. Můžeme se proto připravit na nejrůznější aspekty prodeje: na okamžitá přání a potřeby našich zákazníků, změny jejich zvyklostí, jejich požadavky kladené na moderní techno­logii.

Součástí naší obchodní koncepce jsou i nákupčí a kontroloři jakosti. Bez těchto lidí by byly naše dobré ceny i známá vynikající kvalita našeho zboží nemysl­i­telné. Co ví jen někdo: každý druh zboží se vyrábí exklu­zivně pro Tchibo a každý výrobek se pak prodává jen v jediném provedení. To znamená, že například je v týdenní nabídce spotře­bního zboží zastoupen jen jeden typ žehličky, a nikoliv dvacet různých modelů, z nichž by si zákazník musel vybírat. Tchibo zde pro své zákazníky prostě provádí spolehlivý předběžný výběr. Hlavní myšlenka každého týdne je integ­rována do naší celkové obchodní koncepce – každých sedm dní vzniká další „nový svět“. Nabídka každého týdne pak znamená také novou dekoraci výloh obchodů Tchibo, přestavbu regálů v prode­jních místech, nové katalogy Tchibo či obnovu webových stránek. Tchibo se tak pokaždé stává speci­a­l­i­zo­vaným obchodem, byť jen na omezenou dobu. Naši zákazníci vědí: kdo chce v daném týdnu zakoupit vyhlédnutý druh zboží, musí si pospíšit. Naše nabídka je totiž co do počtu záměrně omezená.