Čo sa začalo pred viac ako päťdesiatimi rokmi ako zásielkový predaj kávy, z toho sa v priebehu času stal doslova „svet“ sám pre seba. S vlastným obsahom, vlastnými zákonmi času a vlastnými zákazníkmi. Pokiaľ ide o nich, zvykli si na štruktúru našej ponuky, ktorá sa však do dnešných dní podstatne rozšírila. Už začiatkom 70. rokov začala firma Tchibo rozši­rovať svoj sortiment, najprv o niekoľko vybraných druhov spotrebného tovaru. Pod heslom „Každý týždeň nový svet“ dnes Tchibo svojim zákazníkom predstavuje týždeň čo týždeň vždy asi tridsať nových výrobkov v rámci určitého akciového tematického okruhu.