Tchibo zdecydowało się na wprowadzenie programu work-life balance (Równowaga Praca Rodzina), czyli systemowych rozwiązań, które mogą ułatwić pracownikom zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym oraz pomóc w łączeniu różnych ról społecznych celem osiągnięcia satysfakcji w obu sferach życia.

Program work-life balance (WLB) idealnie wpisuje się w strategię naszej firmy – przykładamy dużą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych, zależy nam też na zaangażowaniu i zadowoleniu pracowników. Każdy z nas funkcjonuje na co dzień nie tylko w pracy, ale również w rodzinie i lokalnej społeczności. Te światy wzajemnie się przenikają, nasze problemy w jednym z nich lub brak umiejętności czy możliwości połączenia wykonywanych w nich ról, wpływają na wszystkie nasze interakcje z otoczeniem oraz samopoczucie nasze i innych - wyjaśnia Gabriel Szymczak, Dyrektor ds. Zarządzania Personelem.

Programy work-life balance przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo i motywacja pracowników, a także często poprawia się jakość życia rodzinnego i stanu zdrowia pracowników. Z punktu widzenia firmy zwiększa się efektywność wykorzystania czasu pracy i poziom zaangażowania, a zmniejsza rotacja pracowników.

Program Równowaga Praca Rodzina realizowany w TPL dotyczy 9 głównych obszarów, które mogą ułatwić jednoczesne pełnienie różnych ról społecznych: pracownika, żony, męża, córki, syna, ojca, matki… Obszary te dotyczą między innymi elastycznego czasu pracy, pracy zdalnej, programu prorodzicielskiego, pomocy dla osób w trudnej sytuacji, ale także wzmacniania klimatu work-life balance w firmie, aby równowaga stała się częścią kultury firmy.

Praca wypełnia dużą część naszego dnia – i na ten obszar jako firma mamy największy wpływ. WLB w naszym rozumieniu to wsparcie pracowników poprzez różnorodność działań i oferty pracodawcy – od elastycznego czasu pracy, możliwości pracy w niepełnym wymiarze etatu, poprzez benefity dla pracownika i członków jego rodziny, szkolenia i programy doradcze – wspierające pracownika nie tylko od strony zawodowej, ale również w pełnieniu przez niego różnych ról społecznych, aż po pomoc w sytuacjach trudnych – gdy potrzebne są środki finansowe, przedłużony okres nieobecności w pracy czy praca zdalna z domu.