V říjnu 2014 jsme podepsáním závazku Detox opětovně veřejně stvrdili náš slib nepoužívat při výrobě textilních výrobků škodlivé chemické látky.

Závazek společnosti Tchibo Detox 2014

Chtěli bychom, aby pokrok, kterého při naplňování tohoto závazku dosahujeme, byl transparentní, a proto jsme se rozhodli zveřejňovat dokumenty vypracované v rámci projektu Detox.

Podrobné informace o naší činnosti můžete najít na této stránce.

Zpráva o vývoji při naplňování závazku Detox za rok 2016

Zpráva o vývoji nabízí podrobný přehled opatření, která byla přijata, popis současného stavu a výhled implementace závazku Detox společností Tchibo v budoucnu.

Každý rok zveřejníme navazující zprávu. Příští zpráva bude vydána na konci roku 2017.

Zpráva o vývoji za rok 2016 (PDF, 920 KB)

Souhrnný seznam látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (Manufacturing Restricted Substances List - MRSL) verze 2.2

Kromě standardního testování na přítomnost škodlivých látek ve výrobcích považuje společnost Tchibo za důležité sledovat a regulovat používání chemických látek v dodavatelském řetězci. Za tímto účelem jsme vypracovali souhrnný seznam látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (MRSL). Seznam obsahuje potenciálně nebezpečné látky používané při výrobě textilních výrobků (ale i jiného spotřebního zboží). Zpráva o vývoji za rok 2015 obsahuje bližší informace, například i o tom, jak byl seznam MRSL vytvořen.

Souhrnný seznam látek, jejichž používání při výrobě podléhá omezení (PDF, 107 KB)

Příručka pro dodavatele k závazku detox

Společnost Tchibo se zavázala do roku 2020 vyloučit ze svého textilního dodavatelského řetězce nebezpečné chemické látky a dosáhnout transparentnostiv používání a vypouštění chemikálií. Další informace obsahuje Příručka pro dodavatele k závazku Detox.

Příručka pro dodavatele k závazku Detox (PDF, 652 KB)

Closed Loop (uzavřený okruh recyklace)

Kromě omezování nebezpečných chemických látek v rámci projektu Detox usilujeme také o vytváření uzavřených okruhů recyklace materiálů a výrobků. Chceme naše výrobky navrhovat a vyrábět způsobem, který umožňuje zdroje recyklovat a opětovně používat, a to pokud možno až po uplynutí dlouhé doby životnosti výrobku. Tento cíl byl vyhlášen jako součást našeho závazku zajistit dosažení uzavřeného okruhu recyklace. Pravidelné aktuální informace o pokroku dosahovaném v této oblasti lze najít v naší Zprávě o vývoji v rámci závazku Detox.

Závazek zajistit dosažení uzavřeného okruhu recyklace (PDF, 250 KB)