Káva dnes patří mezi nejlépe prozkoumané potraviny. Některé z nejnovějších výsledků vědeckého výzkumu najdete zde. Mějte ale prosím na mysli, že základem Vašeho zdraví je zdravá a rozmanitá strava a dostatek pohybu. Lidé také reagují na látky obsažené v kávě velmi rozdílně, proto není možné dělat zde žádné obecně platné závěry.

Je člověk díky kávě bdělejší a svěžejší?

V zásadě platí: Káva je skutečný životabudič. Tento poznatek potvrzuje řada studií. Bylo možné to prokázat v mnoha situacích, v nichž byli lidé prokazatelně unavení, ať už brzy ráno nebo během noční směny. Kofeinem obsaženým v kávě bylo možné zvýšit stupeň bdělosti nejen u této skupiny osob, ale dodatečně také u lidí, kteří už bdělí byli. Káva, přesněji kofein, tedy může v určitých situacích přispět ke zvýšení pozornosti a tím zvýšit bezpečnost.

Zvyšuje káva schopnost soustředit se?

Kofein obsažený v kávě skutečně může zlepšovat takové schopnosti. Mnoho lidí je po konzumaci kávy (v běžném množství) schopno lépe vyřizovat úkoly, které vyžadují pozornost na konstantně vysoké úrovni. Kofein navíc posiluje bdělost a zmenšuje ospalost, jak prokázala jedna studie z roku 1992. Novější práce tyto výsledky potvrdily. Kofein navíc zrychluje zpracovávání podnětů a informací.

Má espresso vypité večer negativní vliv na spánek?

V řadě studií bylo publikováno, že kofein zpomaluje usínání a zkracuje dobu spánku, přičemž se ovšem ukazuje široká škála individuálních odchylek. Možným vysvětlením rozdílných reakcí konzumentů kávy by mohla být skutečnost, že pravidelní konzumenti hovoří o problémech se spánkem méně často než lidé, kteří kávu pijí jen příležitostně. Nesporné ovšem je, že příjem většího množství kofeinu (více než 3 mg/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá objemu minimálně tří šálků kávy) v pozdních večerních hodinách má negativní vliv na spánek a může zkracovat délku jeho trvání.

Existuje závislost na kávě?

V souvislosti s kofeinem se opakovaně hovoří také o „droze“. Příslušné úřady nikde na světě ovšem pro konzumaci kofeinu žádná omezení nezavedly. Světová zdravotnická organizace (WHO) píše, že neexistují žádné signály jakéhokoli druhu, že by konzumace kofeinu měla důsledky, které by byly byť jen vzdáleně srovnatelné s fyzickými a sociálními důsledky skutečných drog.

Zvyšuje káva krevní tlak?

Kofein nezpůsobuje trvalé zvýšení krevního tlaku. U lidí, kteří kávu nepijí často, může kofein krevní tlak krátkodobě zvýšit, tlak se ale velmi rychle vrátí na svoji původní hodnotu. Starší i aktuální vědecké články ukazují, že vliv kofeinu na krevní tlak je opravdu malý.

Smím pít kávu v těhotenství?

Neexistují žádné jednoznačné důkazy, že by umírněná konzumace kávy (méně než 300 mg kofeinu denně) mohla negativně ovlivnit těhotenství nebo zdraví plodu. EU komise pro potraviny v roce 1999 konstatovala, že příjem méně než 300 mg kofeinu za den se zdá být bezpečný. Zda vyšší dávka kofeinu má vliv na těhotenství a dítě, zůstává otevřené. Obecně platí: Při konzumaci kávy v množství menším než tři šálky denně se žádné negativní účinky během těhotenství neočekávají. Při konzumaci kávy ve větším množství by nastávající maminky měly zvolit kávu bez kofeinu.

Smím pít kávu při kojení?

V šesti studiích bylo ukázáno, že kofein může přecházet do mateřského mléka, nicméně pouze v koncentracích, které byly tak nízké, že není opodstatněné očekávat farmakologické efekty. Pokud vůbec, pak při velmi vysokém příjmu kofeinu může u kojenců docházet k lehkým poruchám spánku a ke zvýšení bdělosti, říkají studie. Pokud ale maminka vypije jen dva až tři šálky kávy za den, jsou tyto účinky vyloučeny. Aby se riziku zcela vyhnuly, mohou maminky i v těchto případech volit kávu bez kofeinu.