Viac ako 40 rokov od svojho založenia urobila spoločnosť Tchibo rozhodujúci krok a prekročila hranicu - a to v pravom slova zmysle. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa tak z národnej firmy stáva medzinárodne úspešná obchodná spoločnosť. Vďaka vynikajúcej kvalite posky­to­vaných služieb a rozho­dnému postupu pri rozši­rovaní do krajín strednej a východnej Európy zaujalo Tchibo za niekoľko málo rokov miesto na špičke európskych predajcov kávy. Okrem svojej medzinárodnej prítomnosti prostredníctvom dcérskych spoločností, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Rakúsku a Švajčiarsku, je Tchibo medzinárodne činné aj formou exportných aktivít.

Isté však je, že rozši­rovanie obchodnej činnosti v medzinárodnom meradle ešte zďaleka nie je uzatvorené. Najväčšou výzvou tu však nie je len expanzia, ale úloha vytvárať ponuku tovaru Tchibo v každej krajine tak, aby vyhovovala potrebám miestnych zákazníkov, teda ľuďom v Prahe, na Balatone alebo v Berne. Podľa toho musíme svoj známy „svet Tchibo“ podmienkam v tej či onej krajine indivi­duálne prispôsobovať.

V skutoč­nosti totiž nie je svet žiadna „globálna dedina“, ale miesto, kde žije mnoho rôznych ľudí – obyvateľov veľkého počtu rôznych krajín s vlastnými jedinečnými zvykmi, návykmi a tradíciami. S milými a svojráznymi zvykmi a návykmi. Našou zásadou je oboznámiť sa s touto rôzno­ro­dosťou a osobi­tosťou vždy priamo na mieste.

Uvádzame v krátkosti prehľad krajín, do ktorých vyvážame, v abecednom usporiadaní.

Veľká Británia:
Vo Veľkej Británii sa Coffee Service rozvinul v ziskovom odvetví skupiny Tchibo.
 

Rakúsko:
Firma Tchibo/Eduscho vstúpila na rakúsky trh v roku 1969. Dnes má firma Eduscho Austria so značkami Tchibo a Eduscho a so sídlom vo Viedni vedúcu pozíciu na trhu a presviedča svojím rozsiahlym sortimentom praženej kávy, spotrebnými výrobkami aj kaviarňami. Distribúcia prebieha prostredníctvom cca 150 filiálok Tchibo/Eduscho, potravinárskeho a odborného maloobchodu aj internetu.
 

Poľsko:
V Poľsku padol štartový výstrel pre Tchibo v roku 1992. Vďaka rýchlej a dôslednej výstavbe predajnej siete už skoro zaujalo Tchibo výnimočnú pozíciu na trhu. Po dvoch rokoch úspešnej prítomnosti na poľskom trhu otvorilo Tchibo v roku 1994 vlastnú pražiareň kávy v Marki. V roku 1999 bola uvedená na poľský trh značka Gala ako druhá značka v poradí. V oblasti stálych obchodov bolo do dnešného dňa otvorených viac ako 30 filiálok Tchibo. Od roku 1994 dodáva Coffee Service firmy Tchibo kávu a kávové produkty hotelom a úradom. Od roku 2008 majú zákazníci Tchibo možnosť objednať si spotrebný tovar a kávu aj z webového obchodu.
 

Rumunsko:
V krajine medzi Transylvániou a Karpatmi otvorilo Tchibo v roku 2001 v hlavnom meste Bukurešť svoju prvú pobočku. Plošná distribúcia prebieha prostredníctvom obchodu. Tchibo má dnes v Rumunsku zastúpenie vo všetkých segmentoch trhu s praženou a instantnou kávou vďaka kávovým receptúram prispôsobeným špecifickému chuťovému profilu miestnych konzumentov.
 

Rusko:
V roku 1994 založilo Tchibo prvú ruskú pobočku v Petrohrade, o rok neskôr nasledovala druhá pobočka v Moskve. Počas niekoľkých rokov dosiahlo Tchibo v Rusku vysoký stupeň popularity a stalo sa jedným z vedúcich dodávateľov kávy. Na základe úspechov dochádza ku kontinuálnemu rozširovaniu obchodných činností aj do iných štátov GUS.
 

Švajčiarsko:
V roku 2001 vstúpilo Tchibo prostredníctvom priameho obchodovania na nemecky hovoriaci trh vo Švajčiarsku. Sortiment spotrebného tovaru ponúkalo Tchibo najprv cez internet a objednávkový magazín. V roku 2002 otvorilo Tchibo prvé obchody v Luzerne, Winterthure a Bazileji. Dnes 40 obchodov prichádza s ponukou pozostávajúcou z troch oblastí činnosti Tchibo.
 

Česká republika:
V roku 1991 vstúpilo Tchibo na vtedajší československý trh a ako prvý medzinárodný dodávateľ kávy dokázalo rýchlo zvýšiť stupeň svojej popularity. Dnes zaujíma Tchibo so svojou medzinárodnou značkou Tchibo a miestnou značkou Jihlavanka vedúcu pozíciu na trhu v oblasti praženej kávy. K distribúcii kávových výrobkov aj spotrebného tovaru dochádza prostredníctvom obchodov, ako aj predajných miest v potravinárskych obchodoch. Coffee Service firmy Tchibo navyše zásobuje kávou a kávovými produktmi hotely, reštaurácie a úrady.
 

Turecko:
V roku 2006 vstúpilo Tchibo aktívne na turecký trh so svojím prvým obchodom v najväčšom nákupnom centre v Európe „Istanbul Cehavir“. Po úspešnom vstupe na trh sa distribúcia rýchlo rozšírila na 30 tureckých pobočiek. Plánujú sa ďalšie obchody, ktoré prídu s obvyklým konceptom Tchibo.
 

Maďarsko:
Prvá maďarská pobočka Tchibo vznikla v Budapešti v roku 1991. Plošná distribúcia kávy prebieha odvtedy prostredníctvom obchodu. Po prevzatí firmy Eduscho v roku 1997 sa Tchibo vypracováva do vedúcej pozície na maďarskom trhu. V Maďarsku Tchibo v túto chvíľu prevádzkuje osem vlastných obchodov.