Tchibo vstúpilo na vtedajší trh ČSFR v roku 1991. Popularita a povedomie o značke Tchibo odvtedy vďaka dôslednému marketingu a úsiliu našich vysoko kvalifikovaných zamestnancov stabilne rástli. Ešte pred rozdelením krajiny sme na tunajšom trhu zaujali vedúce postavenie. Bezprostredne po rozpade ČSFR nasledovalo v roku 1993 založenie prvej slovenskej pobočky Tchibo v Bratislave. Distribúcia kávy prebieha odvtedy prostredníctvom veľkoobchodnej a maloobchodnej potravinárskej siete.

S receptúrami na výrobu kávy prispôsobenými miestnemu chuťovému profilu je dnes Tchibo zastúpené na všetkých úsekoch trhu s praženou a instantnou kávou.

Od roku 2008 firma investuje na slovenskom trhu stovky tisíc eur na rozvoj novej, medzinárodne úspešnej obchodnej činnosti, zameranej na predaj každý týždeň nových tematických kolekcií spotrebného tovaru Tchibo pod heslom „Každý týždeň nový svet“.

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

Deň zápisu do OR: 6. 11. 1992

Sídlo: Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo: 31 335 632

Miesto zápisu do OR: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 3763/B