Her hafta müşterilerimizi özel temalı ürünlerden oluşan yeni bir koleksiyonla şaşırtıyoruz. Tüketim mallarımızı üretirken sadece en yüksek kaliteye odaklanmıyoruz, aynı zamanda işlenmemiş maddeden nihai ürüne kadar tedarik zinciri boyunca sosyal ve çevresel standartlara uygunluk sağlamak için çabalıyoruz.

Toplumsal ve çevresel sorumluluk

İş hayatındaki başarının insanlara ve doğaya zarar vererek elde edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan ötürü Tchibo için üretim yapan fabrikalardaki çalışma koşullarını kalıcı şekilde iyileştirme amacını güdüyoruz. Toplumsal ve Çevresel İş Ahlakı Tüzüğümüz (SCoC) bütün iş ilişkilerimizin temelini oluşturur ve 2006'dan bu yana yapılan tüm satın alma sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2011 yılında tüzüğümüzü enerji verimliliği gibi çevresel konuları da kapsayacak şekilde genişlettik.

Tedarikçi yeterliliği

Üreticilerimize gereklilikleri ve standartları uygulama hususunda destek oluyoruz. 2007'den bu yana, üretim tesislerindeki çalışma koşullarında kalıcı ilerlemeye ulaşmada WE (Toplumsal Kalitenin Dünya Genelinde Artırılması) yeterlilik programına güveniyoruz. Bu program üretim tesislerindeki çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik eylem planlarını müşterek olarak geliştirmek ve uygulamak üzere yöneticileri ve çalışanları müşterilerimizle bir araya getiriyor. Bugüne dek 323 üretici ya yeterlilik ölçümlerinde yer aldı ya da WE programını tamamladı.

Yangından korunma eylemi

Bangladeş'teki yangın koruma eksikliğini düşünerek, Tchibo önde gelen birlikler ve sivil toplum örgütleri tarafından 2012 senesinde başlatılan yangından korunmaya ve bina güvenliğine ilişkin bir anlaşmayı imzalaya dünya çapındaki ikinci şirket olmuştur. Mayıs 2013 itibariyle 200 civarında uluslararası giyim şirketi “Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması”nı imzalamıştır.

Detoks Taahhüdü

Çevre koruma örgütü Greenpeace tekstil imalatında tehlikeli kimyasalların kullanımına dikkat çekmek amacıyla 2011'de Detoks Kampanyası'nı başlattı. Ekim 2014'te, çok sayıda başka uluslararası ticari şirketi 2020'ye kadar tekstil üretimlerimizde tehlikeli kimyasal kullanmayı bırakmaya taahhüt etttirmek için birleştiren Detox Taahhüdü'nü imzalayıp yayınladık.

Sürdürülebilir kaynaklardan ahşap ve pamuk

Tekstil ürünlerimiz pamuk, bahçe sandalyeleri ve masaları gibi ürünlerimizin pek çoğu ahşap yapımıdır. Sunduğumuz ürünler geniş bir ihtiyaç yelpazesini karşılamaktadır; iyi yapılmış, modaya uygun ve sağlam olmalıdır. Ama müşterilerimiz için kalite aynı zamanda ham maddelerin çevreye karşı sorumlu biçimde tedarik edilmesini de beraberinde getirir.

Tropikal ve boreal sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarımızda sadece çevreye karşı sorumluluk çerçevesinde yetiştirilmiş ormanlardan gelen FSC®- (Orman Yönetim Konseyi) onaylı kereste kullanıyoruz.

Tekstil ürünlerimiz için kullanılan pamuğun çevreye karşı sorumluluk çerçevesinde yapılan tarımının payını daimi olarak arttırmayı hedefliyoruz; 2015'te sorumluluk çerçevesinde tarımı yapılmış pamuk, pamukla veya pamuktan üretilmiş tekstil ürünlerimizin %80'ini oluşturmaktadır. Bu yüzden geleneksel pamuk tarımcılığından çevreye karşı sorumluluk kapsamında yetiştirilen pamuğa geçişi sağlamak için küresel olarak çalışan partnerlerle iş birliği halindeyiz.

Menşei ülkelerde eğitsel projeler


Tekstil ürünlerimizin pek çoğu Afrika menşeli pamuktan elde edilmektedir veya Afrika menşeli pamuk ile yapılmaktadır. Bu sebeple Cotton made in Africa (CmiA) (Afrika'da Üretilen Pamuk) girişiminin bir üyesiyiz ve Afrikalı pamuk çiftçilerini, onların pamuklarını satın alarak ve Benin ve Sambia'daki eğitimsel projelerine sponsor olarak destekliyoruz.


Rakamlarla Sürdürebilirlik - Tüketici Ürünleri

• 2015 satış yılında onaylı ekinlerden elde edilen sertifikalı veya onaylı pamuk içeren tekstil ürünlerinin oranı %80'e yani neredeyse 2012 yılına ait verinin iki katına yakındı. Buna dayanarak Organik Pamuk Pazarı Raporu, geleneksel pamuk yetiştiriciliğinden organik pamuk tarımına geçişte dünyanın en hızlı hareket eden şirketleri arasında Tchibo'yu dördüncü sıraya koyuyor.
• Tchibo 2014 yılında GOTS (Global Organik Tekstil) sertifikasını alıp ilk kez 2015'te GOTS sertifikalı tekstil ürünlerini hizmete sundu.
• Ahşap ve kağıt ürünlerimizin yaklaşık %40'ı Orman Yönetim Konseyi'nin (FSC®) sıkı kurallarına uygun olarak tasdik edilmiştir.
• Cotton made in Africa (CmiA) ile ilgili gayretlerimizin bir parçası olarak, 2010 senesinden bu yana Batı Afrika ülkesi Benin'de beş yeni okul açıldı ve 10.000 ders kitabıyla 30.000 okul üniforması tedarik edildi. Okullara kayıt oranı %8,2'den %80'e yükseldi.