%100 sürdürülebilir bir kurum olma yolunda ilerlerken uluslararası alanda tanınmış standart kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiriyor ve sürdürülebilir ürün portföyümüzü sürekli olarak genişletiyoruz.

Standart kuruluşları ile işbirliği

Rainforest Alliance: Uluslararası alanda tanınmış bir çevre kuruluşu olan Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği), kahve yetiştirilen ülkelerin doğasının ve buralarda yaşayan insanların yaşam koşullarının sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

FAIRTRADE: FAIRTRADE (Adil Ticaret) etiketi bulunan ürünler, müşterilerimize üreticilerin ve çalışanların geçim ve çalışma koşullarının FAIRTRADE ücretleri/primleri ile iyileştirildiğini garanti etmektedir.

UTZ Certified: UTZ sertifikalı (kahve, kakao ve çay alanlarında sürdürülebilir yetiştirme yöntemleri programı ve etiketi) üreticiler insanlara ve dünyamıza yönelik daha iyi tarım uygulamaları gerçekleştirme konusunda eğitilmiştir.
Bio: Yalnızca AB‘nin organik çiftçilikle ilgili katı gereksinimleri doğrultusunda üretilen ve onaylanan biyolojik ürünlerde ekolojik etiket kullanılmasına müsaade edilmektedir.
Cotton made in Africa: Küçük toprak sahibi Afrikalıların yaşam şartlarını iyileştirmeyi, toplumsal ve çevresel koşullara uygun pamuk üretimini desteklemeyi amaçlayan bir girişimdir.
OE Organik Pamuk: Bağımsız kuruluşlar tarafından OE100 standardı veya OE Karma Standardı doğrultusunda organik pamuk kullanıldığı onaylanmıştır.
FSC®: FSC® etiketi doğaya karşı sorumlu olarak yetiştirilen ormanlardan elde edilen ürünleri diğerlerinden ayırır. Bu ürünler, FSC® (Orman Koruma Konseyi) gereksinimleri kapsamında bağımsız olarak onaylanmaktadır.