Müşterilerimizi her hafta yeni tema ürünlerimizle şaşırtıyoruz. Tüketici ürünlerimizin imalatında en yüksek kaliteyi hedefliyor sosyal ve çevresel standartları geliştirmeye de gayret ediyoruz.

İş alanındaki başarının, insanlara ve doğaya zarar vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Tchibo için üretim yapan fabrikalarda çalışma koşullarını iyileştirmek üzere çalışıyoruz.

 

Sosyal iş ahlakı ve yeterlilik kazandırma

“Toplumsal ve Çevresel Iş Ahlakı Tüzüğümüz” 2006 yılında geliştirilmistir. Iş ilişkilerimizin temelini olusturan bu tüzük, aynı zamanda tüm satın alma

sözleşmelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 2012 yılında, tüzüğümüzü enerji verimliliği gibi çevresel konuları da kapsayacak şekilde genişlettik.

 

WE Programı (Dünya Genelinde Toplum Kalitesinin Artırılması) aracılığıyla tedarikçilerimizin koşullarının iyilestirilmesi

 

Üreticilerimize, üretim tesislerindeki çalışma koşullarını iyileştirme konusunda destek oluyoruz. Bu amaçla, 2007 yılından bu yana WE yeterlilik programını uyguluyoruz. Üretim tesisleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, çalışanları ve onların temsilcileri ile birlikte hareket ederek sürdürülebilir değisime yönelik eylem planları

geliştirip uygulamaya geçiriyoruz.

Rakamlarla Sürdürülebilirlik - Sosyal Standartlar

Tedarikçilerimizin iyileştirilmesi

Şu an itibariyle, 175 üreticimiz WE yeterlilik kazandırma programını tamamlamış veya halen yeterlilik kazandırma sürecinde yer almaktadır. 2012 yılının sonunda bu sayının 200‘e ulaşmasını planladık. Orta vadede, tüm stratejik üretim tesislerimizi WE programına dâhil etmeyi amaçlıyoruz.