Kilka słów o nas…

W biurze przy ul. Fabrycznej w Warszawie pracuje grono ekspertów, którzy swoją pracą wspierają działanie sprzedaży kawowej oraz funkcjonowanie sklepów firmowych i internetowego. Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin – księgowości, marketingu, HR, logistyki czy kontroli jakości.

Kogo szukamy…

Praca w działach wspierających sprzedaż wymaga szybkiego reagowania, wysokich kompetencji, doświadczenia i szerokiego spojrzenia na biznes. Dlatego do pracy w biurze poszukujemy osób:

• wykształconych, z doświadczeniem w danej dziedzinie
• dobrze zorganizowanych, potrafiących pracować pod presją czasu
• prezentujących prokliencką postawę
• świadomych swojego wpływu na codzienne funkcjonowanie firmy

Co oferujemy…

Wszyscy pracownicy biura poza pakietem benefitów pracownicznych otrzymują miejsce pracy wyposażone w komputer (rodzaj komputera zależy od stanowiska), a także telefon. Część stanowisk biurowych jest wyposażona również w samochody, a stanowiska bez samochodów w razie potrzeby mają do dyspozycji samochody działowe, ogólnodostępne.
W biurze funkcjonuje też sklep Tchibo, z którego wszyscy pracownicy mogą korzystać w dowolnym momencie.

Działy, w których możesz u nas pracować:

Dział Sprzedaży zajmuje się sprzedażą kaw i dba o wzrost efektywności sprzedaży. Do zadań Działu Sprzedaży należy ciągłe zwiększanie ilości klientów, koordynacje działań reprezentantów handlowych na terenie całej Polski i dostosowywanie polityki sprzedaży do zmian zachodzących na rynku.

Dział Sklepów zajmuje się sprzedażą produktów użytkowych, kawy oraz napojów kawowych i przekąsek w sieci własnych sklepów Tchibo.

Dział Service & Finance  odpowiada za pracę służb finansowych, zajmujących się m.in. prowadzeniem statystki finansowej, egzekwowaniem należności i zapewnieniem płynności finansowej firmy, służb zabezpieczających należyte funkcjonowanie sieci informatycznej, obsługi klienta zajmującej się rozliczaniem i kontrolą dokumentacji wystawianej klientom Tchibo i administracji biura oraz zakupów, zajmujących się umożliwieniem bezawaryjnego funkcjonowania biura Tchibo oraz negocjacje z dostawcami usług i przedmiotów niezbędnych do prowadzenia przez Tchibo działalności

Dział Księgowości odpowiada za pracę służb księgowych zajmujących się m.in. dokonywaniem płatności, prowadzeniem statystki finansowej oraz wewnętrznym raportingiem firmy.

Dział Personalny zajmuje się doborem i rekrutacją kandydatów do pracy, programem szkoleń i rozwoju poszczególnych pracowników oraz prowadzeniem spraw pracowniczych (administracji personalnej). Do obowiązków działu należy dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Dział Marketingu nakreśla kierunki kampanii reklamowych, ustala budżet na działania reklamowe i promocyjne firmy, koordynuje ich przebieg, a także odpowiada za całokształt kontaktów z agencjami reklamowymi.

Dział E-commerce odpowiada za sprzedaż produktów Tchibo do klientów korzystających ze sklepu internetowego oraz za przygotowywanie i realizację kampanii reklamowych promujących e-sklep.

Dział Zapewnienia Jakości i Współpracy z Klientami określa i wprowadza standardy jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawnych i ustaleń korporacyjnych. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych i użytkowych znajdujących się w ofercie Tchibo w Polsce oraz budowanie wizerunku Tchibo, jako lidera jakościowego i eksperta kawowego. Dba także o budowanie świadomości jakościowej wśród pracowników.

Dział Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Korporacyjnej odpowiada za zarządzanie obszarem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Tchibo Warszawa, w tym za: tworzenie i realizowanie lokalnego programu CSR, zarządzanie pieczęciami certyfikowanych produktów Tchibo, komunikację działań z zakresu CSR. Zajmuje się również wzmacnianiem pożądanej reputacji firmy poprzez wewnętrzną i zewnętrzną komunikację korporacyjną

Dział Logistyki zajmuje się zarządzaniem magazynem zewnętrznym Tchibo, kontaktami z operatorem logistycznym oraz organizacją sprawnego przepływu towarów pomiędzy magazynem a sklepami i klientami.

Dział Planowania NonFood zajmuje się planowaniem ilości towarów przemysłowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepów, ocenia również kolekcje przemysłowe pod kątem ich atrakcyjności i na tej podstawie decyduje o wielkości zamówień.