Milujeme kávu. A našim zákazníkom ju vo skvelej kvalite dodávame už viac ako 60 rokov. Aby sme mohli zachovať tento štandard i v budúcnosti, zameriavame sa na viac než len na jej vôňu a chuť. Angažujeme sa v aktívnej ochrane životného prostredia a životných podmienok farmárov a ich rodín v rovníkovom „kávovom pásme“.


Kvalifikácia pestovateľov kávy

Na ceste k 100 % udržateľnému podnikaniu je naším strednodobým cieľom dodávať iba kávu vypestovanú v súlade s ekologickými, spoločenskými a ekonomickými štandardmi, a zaistiť tak farmárom trvalé živobytie. Pre nás je to jediná cesta, ktorá zaručí dostatok kvalitnej kávy i vo vzdialenejšej budúcnosti.

Výzvy, ktorým čelí kávové odvetvie, však nie je možné vyriešiť iba certifikovaním fariem. Preto spolupracujeme s prírodovedcami, školiteľmi, exportérmi a obchodníkmi, štandardizačnými, vládnymi i nevládnymi organizáciami, aby sme prostredníctvom programu Tchibo Joint Forces!® podporili podnikanie drobných pestovateľov a zvýšili ich výnosy. Chceme, aby farmári vnímali pestovanie kávy ako zaujímavý zdroj obživy, ktorému sa chcú venovať, a aby si rozširovali znalosť udržateľných pestovateľských metód a prijali ich za svoje, a mohli sa tak v podnikaní s kávou udržať ako naši partneri.

Spolupráca so štandardizačnými organizáciami

Spolupracujeme so všetkými medzinárodne uznávanými štandardizačnými organizáciami. V súčasnosti to je Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified a organizácie stojace za značkou Bio podľa legislatívy EÚ. Hlásime sa k základným štandardom kódexu správania asociácie 4C, v rámci ktorých združujeme pestovateľov a zvyšujeme ich povedomie o výhodách udržateľného pestovania kávy.   

Ochrana životného prostredia

Káva je vzácna plodina. Úrodná pôda, čistá voda a vhodné klimatické podmienky rozhodujú o tom, či káva bude kvalitná a či jej bude dostatok. Farmárom však často chýba znalosť pestovateľských metód ohľaduplných k životnému prostrediu. Preto sme sa stali spoluzakladateľmi iniciatívy Coffee & Climate, ktorá venuje pozornosť zmenám klímy a pomáha pestovateľom kávy prispôsobiť sa dopadu zmien na miestnu klímu.

Vzdelávacie projekty v krajinách pôvodu

Pestovatelia kávy a ich rodiny často čelia ťaživým sociálnym podmienkam. V snahe zlepšiť tieto podmienky spolupracuje Tchibo od roku 2011 s vybranými partnermi na projektoch v Guatemale.

Od roku 2015 sme partnerom organizácie Save the Children, ktorá je najväčšou svetovou organizáciou zaoberajúcou sa právami detí. Spoločne podporujeme deti a mládež v Tanzánii, kde je prichystaný rad praktických a vzdelávacích mimoškolských aktivít, ktoré majú pripraviť 3 tisíc detí školského veku na úspešný prechod do pracovného života.

Bližšie informácie obsahuje naša Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2015.

 

Fakty a čísla

• V roku 2016 bolo viac ako 40 % kávy v našej ponuke vypestovanej udržateľným spôsobom.

• Približne 30 tisíc pestovateľov kávy sa v rámci nášho kvalifikačného programu Tchibo Joint Forces!® zúčastnilo vzdelávacích kurzov v Strednej a Južnej Amerike, východnej Afrike a Ázii.

• Od roku 2009 používame pri príprave kávových špecialít na kávových baroch Tchibo výhradne kávu vypestovanú udržateľným spôsobom. Od roku 2012 sú všetky prémiové produkty – odrody Tchibo Privat Kaffee a káva pre kapsule Tchibo Cafissimo – certifikované.

• Dvanásť škôlok v regiónoch Huehuetenango a Chiquimula v Guatemale poskytlo starostlivosť už viac ako 2 tisícom detí.