Tchibo neustále prináša nové a nové prekvapenia – každotýždenný prúd inšpiratívnych nápadov sa dostáva na pulty obchodov predovšetkým vďaka zápalu a práci našich zamestnancov. S tým tiež súvisí veľmi pestré, ale i náročné pracovné prostredie.

Práca a rodina v rovnováhe

Tchibo patrí k zamestnávateľom s priateľským prístupom k zlaďovaniu pracovného a osobného života, vrátane rodín s deťmi. To, že pomáhame našim zamestnancom skĺbiť prácu a starostlivosť o seba a rodinu, patrí k našej firemnej stratégii a má dlhodobú podporu zo strany vedenia. Uvedomujeme si totiž, že práve spokojní a lojálni zamestnanci sú pre úspech firmy kľúčoví.   

Firemné programy starostlivosti o zamestnancov

Chceme, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre a boli sme dobre fungujúcim tímom. Organizujeme preto rôzne akcie na podporu tímového ducha či programy starostlivosti o zdravie a unikátnym spôsobom prepájame bežné zamestnanecké aktivity s aspektmi zodpovednosti – snažíme sa sprostredkovať osobný zážitok, ktorý si ľudia odnesú i do svojho súkromného života.

Hodnotenie a rešpekt – základy našej firemnej kultúry

Základom nášho úspechu sú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Preto Tchibo vytvára veľa príležitostí pre ich profesionálny a osobný rozvoj. Naši zamestnanci sú odmeňovaní podľa svojho výkonu a môžu tiež využívať širokú škálu benefitov, ktoré pripravujeme na základe ich podnetov a potrieb.