Pokiaľ má byť naše podnikanie v dobrej kondícii i v budúcnosti, je nevyhnutné, aby zostalo životné prostredie nepoškodené. Preto je pre nás primárna ochrana klímy a zachovanie zdrojov v dodávateľskom reťazci, teda v miestach nášho pôsobenia, rovnako ako pri doprave a rozosielaní nášho tovaru.

Úspora energie, zníženie emisií

Pokiaľ ide o firemný vozový park, naša dlhodobá stratégia je nastavená tak, aby sa priebežne znižovali emisie CO2 v oblasti dopravy. Znížením spotreby paliva vo firemnom vozovom parku spoločnosti Tchibo boli emisie CO2 znížené na 116 g/km.

Doprava a preprava

Zefektívnením dopravných procesov v rámci nášho projektu Logistics Towards Sustainability (LOTOS), ktorý bol odštartovaný v roku 2006, sme znížili emisie oxidu uhličitého v súvislosti s dopravou o viac než 27 %.

Zachovanie zdrojov, ochrana klímy

V Nemecku a drvivej väčšine našich medzinárodných pobočiek, vrátane Slovenska, tlačíme katalógy výhradne na papier s certifikáciou FSC®. Našim zákazníkom v obchodoch Tchibo už nedávame zadarmo plastové tašky na jedno použitie. Ponúkame za poplatok látkové tašky na opakované použitie.


Podrobné informácie nájdete v našej Správe o udržateľnom rozvoji za rok 2015.


Fakty a čísla

• Znížením spotreby energie a optimalizáciou procesov v našich dvoch pražiarňach sme znížili špecifické emisie CO2 o 1,5 % na jednu tonu praženej kávy.

• V Českej republike a na Slovensku sme vďaka projektom Green Office znížili dopad chodu kancelárií na životné prostredie a zároveň posilnili zodpovedné správanie zamestnancov v pracovnom aj osobnom živote.