Nemecké ocenenie za udržateľnosť za rok 2016

Spoločnosť Tchibo bola vyhlásená najviac udržateľnou nemeckou spoločnosťou v kategórii veľkých podnikov a to vďaka tomu, že ide príkladom a dobrovoľne prijala záväzok v odvetví spotrebného tovaru. Toto ocenenie je udeľované jedenkrát ročne nemeckou nadáciou Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis v spolupráci s nemeckou spolkovou vládou, poprednými združeniami obcí, podnikmi, organizáciami občianskej spoločnosti a výskumnými inštitúciami.

Ekologické ocenenie B.A.U.M. za rok 2014

Spoločnosť Tchibo dostala ekologické ocenenie B.A.U.M. za rok 2014 v kategórii veľkých podnikov za to, že sa ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť stali kľúčovými súčasťami jej obchodnej stratégie.

Cena nemeckej spolkovej vlády za spoločenskú zodpovednosť 2013

Spolková vláda vyznamenala spoločnosť Tchibo cenou za spoločenskú zodpovednosť za jej príkladné a zodpovedné podnikanie. Toto vyznamenanie bolo prvýkrát udelené 24. apríla 2013. Tchibo bolo ocenené za to, „že svoje podnikanie komplexne smeruje k trvalej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti a pritom sa snaží obsiahnuť celý hodnotový reťazec.“ www.csr-preis-bund.de.


Európska cena za spoločenskú zodpovednosť 2013

Európskou cenou za spoločenskú zodpovednosť, ktorá bola udeľovaná prvýkrát, vyznamenala Európska komisia 25. júna 2013 v Bruseli i Tchibo. Toto európske ocenenie sa zakladá na nemeckej cene za spoločenskú zodpovednosť, ktorou bolo Tchibo vyznamenané v kategórii „Veľké podniky“ na konci apríla 2013 za svoje snahy o príkladné a zodpovedné podnikanie.


Cena za trvalú udržateľnosť v oblasti logistiky 2013

Od využívania surovinových zdrojov cez výrobu produktov až po ich predaj: Tchibo sleduje strategicky ukotvenú koncepciu trvalej udržateľnosti v celom hodnotovom reťazci. Za toto angažmán bolo Tchibo v marci 2013 vyznamenané Cenou za trvalú udržateľnosť v oblasti logistiky, ktorú udeľuje Spolkové združenie pre logistiku (Bundesvereinigung Logistik, BVL).


Zlatá medaila za informovanie o trvalej udržateľnosti v maloobchodoch 2013

Toto vyznamenanie udeľuje združenie Verbraucher Initiative v spolupráci so Spolkovým ministerstvom hospodárstva a Spolkovým úradom pre životné prostredie. Podľa hodnotení patríme k tým nemeckým maloobchodníkom, ktorí svojich zákazníkov dôsledne a hodnoverne informujú o aktivitách týkajúcich sa trvalej udržateľnosti.

Cena za podnikateľskú etiku 2012

V novembri 2012 bola spoločnosť Tchibo GmbH vyznamenaná „Cenou za podnikateľskú etiku 2012“. Toto ocenenie udeľuje Nemecká sieť hospodárskej etiky (Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik, DNWE) od roku 2000 iniciatívam za praktické opatrenia v oblasti podnikateľskej etiky. Podľa DNWE získava Tchibo toto vyznamenanie za „príkladné snahy na ceste k 100 % trvalo udržateľnému podnikaniu v oblasti obchodu s kávou i nepotravinovým tovarom“.