Každý týždeň prekvapujeme našich zákazníkov novou kolekciou výrobkov na určitú tému. Pri výrobe nášho spotrebného tovaru nemáme na zreteli len jeho vysokú kvalitu, ale usilujeme sa aj o dodržiavanie spoločenských a environmentálnych noriem v celom dodávateľskom reťazci – od východiskovej suroviny až po hotový výrobok.

Sociálna a environmentálna zodpovednosť

Sme presvedčení, že úspech v podnikaní nemá byť dosahovaný na úkor ľudí a prírody. Preto neustále zlepšujeme pracovné podmienky v továrňach, kde sa tovar pre Tchibo vyrába. Základom všetkých našich obchodných vzťahov s výrobcami je Kódex spoločenského správania (Social Code of Conduct, SCoC), ktorý je tiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodných zmlúv od roku 2006. V roku 2011 sme Kódex rozšírili, aby zahŕňal takisto environmentálne otázky, ako je energetická účinnosť.

Kvalifikácia dodávateľov

Našim dodávateľom poskytujeme v rámci programu WE (Worldwide Enhancement of Social Quality) podporu pri zavádzaní požiadaviek a noriem smerujúcich k trvalému zlepšeniu pracovných podmienok v továrňach, a to už od roku 2007. Tento program prepája manažérov a zamestnancov tovární s našimi nákupcami, aby spoločne vytvárali a implementovali akčné plány vedúce k zlepšeniu pracovných podmienok vo výrobných závodoch. Doteraz sa do programu zapojilo alebo ho už úspešne absolvovalo 323 výrobcov.

Aktivity v oblasti protipožiarnej ochrany

V reakcii na nedostatočnú protipožiarnu ochranu v Bangladéši bolo Tchibo druhou spoločnosťou na svete, ktorá podpísala dohodu o protipožiarnej ochrane a bezpečnosti stavieb, ktorú v roku 2012 iniciovali popredné odborové a nevládne organizácie. K dohode sa od mája 2013 pripojilo zhruba 150 medzinárodných textilných firiem.

Záväzok Detox

Organizácia Greenpeace zaoberajúca sa ochranou životného prostredia spustila v roku 2011 kampaň s názvom Detox, ktorá má upozorniť na používanie nebezpečných chemických látok pri výrobe textilných výrobkov. V októbri 2014 sme sa pridali k mnohým ďalším medzinárodným obchodným firmám a podpísali sme a zverejnili náš záväzok Detox, v ktorom sme sa zaviazali do roku 2020 prestať používať nebezpečné chemické látky pri výrobe textilných výrobkov.


Drevo a bavlna z udržateľných zdrojov

Textil, záhradné stoličky a stoly – mnoho našich výrobkov je vyrobený z bavlny alebo z dreva. Produkty, ktoré ponúkame, musia vyhovieť širokej škále požiadaviek; musia byť remeselne dobre vypracované, módne a odolné. Pre našich zákazníkov však kvalita znamená tiež zodpovedné získavanie surových materiálov.

Náš záhradný nábytok z tvrdého tropického a boreálneho dreva je vyrobený výhradne z dreva s certifikáciou FSC® zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Našim cieľom je neustále zvyšovať podiel zodpovedne pestovanej bavlny používanej na výrobu našich textilných výrobkov; v roku 2016 predstavoval podiel zodpovedne pestovanej bavlny v textíliách z bavlny alebo s prímesou bavlny viac 80 %. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorých cieľom je celosvetovo dosiahnuť prechod od konvenčného k zodpovednému pestovaniu bavlny.


Vzdelávacie projekty v krajinách pôvodu

Veľká časť nášho textilného tovaru je vyrobená z bavlny afrického pôvodu alebo má jej prímes. Preto sme členom iniciatívy Cotton made in Africa (CmiA) a podporujeme afrických malopestovateľov tak nákupom ich bavlny, ako aj sponzorovaním vzdelávacích projektov v Benine a Zambii

 

Fakty a čísla

• V roku 2016 bolo viac ako 80 % nami predaných textílií vyrobených z biobavlny, čo je dvojnásobok v porovnaní s rokom 2012. Na základe toho bola spoločnosť Tchibo v „Správe o trhu s biobavlnou“ (Organic Cotton Market Report) zaradená na celosvetovo štvrté miesto v rámci firiem, ktoré dosahujú najrýchlejší prechod od bežnej bavlny k biobavlne.

• V roku 2014 si spoločnosť Tchibo nechala urobiť biotextíliovú certifikáciu GOTS a v roku 2015 po prvýkrát ponúkla textilné výrobky s certifikáciou GOTS.

• Približne 40 % našich výrobkov z dreva a papiera získalo certifikáciu podľa najprísnejších štandardov organizácie FSC® (Forest Stewardship Council®).

• V rámci projektu Cotton made in Africa (CmiA) sme v západoafrickom Benine od roku 2010 prispeli k otvoreniu piatich nových škôl a darovali 10 000 učebníc a 30 000 školských uniforiem. Podiel detí zapísaných do školy sa zvýšil o 8,2 % a dosiahol 80 %.