Milióny lidí po celém světě začínají den šálkem aroma­tické kávy. Pravdě­po­dobně jedním z důvodů obrovské popul­arity kávy je možnost její přípravy mnoha různými způsoby. Při přípravě kávy je dobré pamatovat si základní zásady:

  • Nejlepší aroma dává káva čerstvě umletá, ale každému způsobu přípravy odvaru je třeba přizpů­sobit stupeň mletí zrn.

  • Nejlepší pro přípravu kávy je nádobí z porcelánu, kameniny a skla.

  • Pro přípravu kávy je třeba používat čistou, nejlépe minerální nebo prame­nitou, minimálně filtro­vanou vodu.

  • Káva vyžaduje odpoví­dající skladování: okamžitě po otevření sáčku je třeba kávu přesypat do těsně uzavřené nádoby a přecho­vávat na suchém a chladném místě, např. v chladničce.

  • Po dvaceti minutách začíná kávový odvar ztrácet své chuťové vlastnosti, proto není vhodná příprava kávy do zásoby.