Uvádzame atesty na predmety určené pre styk s potravinami, ktoré dodávame ako doplnok k rôznym baleniam našej kávy.

Výrobky boli testované v Inštitúte  pre testovanie a certifikáciu a.s. Zlín – skúšobné laboratórium, vyhovujú požiadavkám Nariadenia Európskeho parlamentu a rady  1935/2004 článok 3 – všeobecné požiadavky na materiály a predmety určené pre styk s potravinami.

Atest Šapo Tchibo_ Vetroplus (PDF, 1,2MB)
Atest hrnek (PDF, 1,9MB)
Atest doza Tchibo (PDF, 3,0MB)