Kultura Tchibo w Polsce łączy w sobie międzynarodowy rozmach działania i standardy, przyjazną i rodzinną atmosferę wywodzącą się z rodzinnego charakteru firmy oraz cechy właściwe dla polskiej kultury narodowej.
Jesteśmy nastawieni na sukces, promujemy więc w Tchibo Warszawa inicjatywę, orientację na klienta, ambicję w osiąganiu celów, elastyczność w wykonywaniu zadań, innowacyjność, a także  umiejętności planowania i organizacji pracy.

Zależy nam na pracownikach, dla których praca to nie tylko wykonywanie poleceń i realizacja codziennych zadań ale także ich pasja, źródło rozwoju i satysfakcji – a stworzenie warunków ku temu traktujemy jako jeden z naszych priorytetów.

 

Chcemy, aby nasza organizacja była nastawiona na rezultat – rozliczamy się ze zrealizowanych zadań i z osiągniętych wyników, naszym celem jest ciągły i systematyczny rozwój biznesu Tchibo i wzrost jego wartości.

Chcemy, aby nasi pracownicy byli otwarci na zmiany i sami ich aktywnie poszukiwali, aby kierowali się w swojej pracy najwyższą jakością i troską o klienta – zarówno tego odwiedzającego nasze sklepy, jak i klienta wewnętrznego - koleżankę lub kolegę z działu współpracującego.

Chcemy być otwarci na konstruktywną krytykę – wierzymy, że taka forma przekazywania uwag pozwala nam rozwijać się, zarówno jako poszczególnym pracownikom, jak i całej organizacji. Konstruktywna krytyka pozwala spojrzeć na swoje działania z innej perspektywy, jest oparta na pozytywnym założeniu – że każdy proces, każde działanie, każdą koncepcję można ulepszyć aby osiągnąć jeszcze lepszy wynik.

Nie każdy z nas ma możliwość podejmowania samych innowacyjnych działań lub tworzenia nowej wartości czy nowych produktów – ale każdy z nas może usprawniać działanie swoje oraz innych osób w organizacji. Oczekujemy takiego właśnie innowacyjnego podejścia i ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań. Doceniamy tych, którzy potrafią myśleć niestandardowo i twórczo oraz potrafią inspirować swoje otoczenie.

Wierzymy, że znaczący sukces można osiągnąć jedynie wtedy, gdy ze sobą współdziałamy – zależy nam na współpracy pomiędzy pracownikami i zespołami, propagujemy myślenie kategoriami wspólnego biznesu a nie tylko swojego działu.

Każdego współpracownika traktujemy z najwyższym szacunkiem; nie tworzymy sztucznego dystansu - w pracy preferujemy mówienie sobie po imieniu. W naszych codziennych relacjach raczej nie widać bariery pomiędzy przełożonym a podwładnym – oczekujemy jednak od przełożonych, iż będą efektywnymi menedżerami, potrafiącymi zarządzać swoim zespołem, przekazać zadania i wyegzekwować ich wykonanie ale w zgodzie z naszymi zasadami.