Milióny ľudí po celom svete začínajú deň šálkou aroma­tickej kávy. Pravde­po­dobne jedným z dôvodov obrovskej popul­arity kávy je možnosť jej prípravy mnohými rôznymi spôsobmi. Pri príprave kávy je dobré pamätať si základné zásady:

  • Najlepšiu arómu dáva káva čerstvo zomletá, ale každému spôsobu prípravy odvaru je potrebné prispôsobiť stupeň mletia zŕn.

  • Najlepší na prípravu kávy je riad z porcelánu, kameniny a skla.

  • Na prípravu kávy je potrebné používať čistú, najlepšie minerálnu alebo prame­nitú, minimálne filtro­vanú vodu.

  • Káva si vyžaduje zodpovedajúce skladovanie: okamžite po otvorení vrecúška je potrebné kávu presypať do tesne uzatvorenej nádoby a precho­vávať na suchom a chladnom mieste, napr. v chladničke.

  • Po dvadsiatich minútach začína kávový odvar strácať svoje chuťové vlastnosti, preto nie je vhodná príprava kávy do zásoby.