Káva dnes patrí medzi najlepšie preskúmané potraviny. Niektoré z najnovších výsledkov vedeckého výskumu nájdete tu. Majte ale, prosím, na pamäti, že základom Vášho zdravia sú zdravá a rozmanitá strava, ako aj dostatok pohybu. Ľudia tiež reagujú na látky nachádzajúce sa v káve veľmi rozdielne, preto nie je možné robiť žiadne všeobecne platné závery.


Je človek vďaka káve bdelejší a sviežejší?
V zásade platí: Káva je skutočný životabudič. Tento poznatok potvrdzuje mnoho štúdií. Bolo možné to dokázať v mnohých situáciách, v ktorých boli ľudia preukázateľne unavení, či už skoro ráno alebo počas nočnej smeny. Kofeínom nachádzajúcim sa v káve bolo možné zvýšiť stupeň bdelosti nielen v tejto skupine, ale dodatočne aj u ľudí, ktorí už bdelí boli. Káva, presnejšie kofeín, teda môže v určitých situáciách prispieť ku zvýšeniu pozornosti a tým zvýšiť aj bezpečnosť.


Zvyšuje káva schopnosť sústrediť sa?
Kofeín nachádzajúci sa v káve skutočne môže zlepšovať tieto schopnosti. Veľa ľudí je po konzumácii kávy (v bežnom množstve) schopných lepšie riešiť úlohy, ktoré vyžadujú pozornosť na konštantne vysokej úrovni. Kofeín navyše posilňuje bdelosť a znižuje ospalosť, čo preukázala aj štúdia z roku 1992. Novšie výskumy tieto výsledky potvrdili. Kofeín navyše zrýchľuje spracovávanie podnetov a informácií.


espresso vypité večer negatívny vplyv na spánok?
V množstve štúdií bolo publikované, že kofeín spomaľuje zaspávanie a skracuje dĺžku spánku, pričom sa však ukazuje široká škála individuálnych odchýlok. Možným vysvetlením rozdielnych reakcií konzumentov kávy by mohla byť skutočnosť, že pravidelní konzumenti hovoria o problémoch so spánkom zriedkavejšie ako ľudia, ktorí kávu pijú len príležitostne. Faktom však je, že príjem väčšieho množstva kofeínu (viac než 3 mg / kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá objemu minimálne troch šálok kávy) v neskorých večerných hodinách má negatívny vplyv na spánok a môže skracovať dĺžku jeho trvania.


Existuje závislosť na káve?
V súvislosti s kofeínom sa opakovane hovorí aj o „droge". Príslušné úrady nikde na svete však na konzumáciu kofeínu žiadne obmedzenia nezaviedli. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) píše, že neexistujú žiadne signály akéhokoľvek druhu o tom, že by konzumácia kofeínu mala dôsledky, ktoré by boli, aj keď len vzdialene, porovnateľné s fyzickými a sociálnymi dôsledkami užívania skutočných drog.


Zvyšuje káva krvný tlak?
Kofeín nespôsobuje trvalé zvýšenie krvného tlaku. U ľudí, ktorí nepijú kávu často, môže kofeín krvný tlak krátkodobo zvýšiť, tlak sa však rýchlo vráti na svoju pôvodnú hodnotu. Staršie i aktuálne vedecké články ukazujú, že vplyv kofeínu na krvný tlak je naozaj malý.


Môžem piť kávu v tehotenstve?
Neexistujú žiadne jednoznačné dôkazy o tom, že by umiernená konzumácia kávy (menej ako 300 mg kofeínu denne) mohla negatívne ovplyvniť tehotenstvo alebo zdravie plodu. komisia pre potraviny v roku 1999 konštatovala, že príjem menej ako 300 mg kofeínu denne sa zdá byť bezpečný. To, či vyššia dávka kofeínu má vplyv na tehotenstvo a dieťa, zostáva otvorené. Všeobecne platí: Pri konzumácii kávy v množstve menšom ako tri šálky denne sa žiadne negatívne účinky počas tehotenstva neočakávajú. Pri konzumácii kávy vo väčšom množstve by nastávajúce mamičky mali zvoliť kávu bez kofeínu.


Môžem piť kávu pri dojčení?
V šiestich štúdiách bolo preukázané, že kofeín môže prechádzať do materského mlieka, avšak len v koncentráciách, ktoré boli také nízke, že nie je opodstatnené očakávať farmakologické efekty. Ak vôbec, potom pri veľmi vysokom príjme kofeínu môže u dojčiat dochádzať k ľahkým poruchám spánku a k zvýšeniu bdelosti, hovoria štúdie. Pokiaľ ale mamička vypije len dve až tri šálky kávy za deň, sú tieto účinky vylúčené. Aby sa riziku úplne vyhli, môžu mamičky aj v týchto prípadoch zvoliť kávu bez kofeínu.