Zgodnie z Tchibo DNA siłą naszej firmy są pracownicy obdarzeni pasją. Doceniamy ich nadzwyczajny wkład i gotowość do działania, także przez dodatkowe świadczenia.


Jako firma rodzinna dbamy o równowagę i zdrowie naszych pracowników. Wspieramy ich indywidualny rozwój i edukację, oferujemy dodatkowe benefity. Jesteśmy nastawieni na dialog. W naszych działaniach kierujemy się wartościami Tchibo i wewnętrznym kodeksem Tchibo DNA.

Zgodność z prawem i uczciwość w działalności biznesowej są dla Tchibo najwyższym priorytetem. Każdy pracownik pamięta o tym, a nasze zasady zostały spisane w Kodeksie Postępowania Tchibo.

Kodeks Postępowania zawiera trzynaście fundamentalnych wytycznych, do których pracownicy Tchibo mogą się odnieść w swojej codziennej pracy.


Kodeks Postępowania jest wiążący dla wszystkich pracowników Tchibo. Członkowie kadry zarządzającej są odpowiedzialni za wdrażanie go w firmie oraz zagwarantowanie, by był on przestrzegany przez wszystkich pracowników we wszystkich obszarach działalności.

Kodeks Postępowania (wersja polsko-angielska) pobierz (PDF).