Wolontariat pracowniczy w Tchibo Warszawa jest jednym z najważniejszych programów z zakresu zaangażowania społecznego. Jest to programy 3xWIN, z realizacji którego korzystają pracownicy, firma i społeczności lokalne.

W Tchibo Warszawa program wolontariatu pracowniczego „Wolontariusz Tchibo. Chce pomagać!” ma formę konkursu, do którego może zgłosić się każdy zainteresowany wolontariatem pracownik. Zgłoszony przez pracowników projekt wolontariacki jest oceniany przez Radę Programową. Jeśli spełnia wyznaczone kryteria i zostanie pozytywnie oceniony, jego pomysłodawca otrzymuje dofinansowanie na realizację swojego projektu, nawet do kilku tysięcy złotych. Program nie jest ograniczany przez ramy czasowe – pracownicy mogą w dowolnym momencie w ciągu roku starać się o dofinansowanie swoich projektów wolontariackich.


To pracownicy są pomysłodawcami projektów i mogą zadecydować o tym, komu i w jaki sposób chcieliby pomóc, a każde z przeprowadzonych działań wolontariackich jest niepowtarzalne. Realizowane projekty są różne, jak wolontariusze, którzy biorą w nich udział. Świadczą pomoc dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami, i poprzez np. poprowadzenie warsztatów, organizowanie festynu, teatru kukiełkowego czy pomoc podczas organizowanych zawodów sportowych.