Od 2008 r. stopniowo zwiększamy w naszych produktach udział zielonych ziaren, które są sprawdzane lub certyfikowane przez uznane na świecie organizacje ds. norm. W roku 2015 udział ten wynosił 41.2%, w porównaniu z 34% w roku poprzednim. Nasze certyfikowane ziarna pochodzą z plantacji kawy, które posiadają certyfikaty zgodne z wymaganiami następujących organizacji:

Rainforest Alliance Rozpoznawana całym świecie organizacja pozarządowa, która wspiera zrównoważoną poprawę warunków dla ludzi i środowiska naturalnego w krajach, w których uprawiana jest kawa.Fairtrade Produkty ze znakiem FAIRTRADE gwarantują, że warunki życia i pracy plantatorów oraz pracowników poprawiają się dzięki cenom i premiom Fairtrade.
UTZ Certified Plantatorzy posiadający certyfikat UTZ są szkoleni w zakresie poprawy jakości swoich procesów z poszanowaniem ludzi i środowiska naturalnego.
Organic Bio Tylko produkty, które są uprawiane i certyfikowane zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ekologicznego rolnictwa mogą posiadać znak Bio.
Poznaj Pana Ziarno i dowiedz się, czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna na plantacjach kawy. Zobacz za co odpowiadają poszczególne organizacje certyfikujące, z którymi współpracuje Tchibo oraz jak pomagają plantatorom uprawiać kawę w sposób przyjazny dla środowiska i wspierają poprawę warunków ich życia. Obejrzyj film tutaj.